Valkas ģimnāzijā: Visus vieno ūdens

Valkas ģimnāzijā notika Eiropas Kopienas "Comenius" skolu partnerības projekta "Ūdens - dzīvības un enerģijas avots" konference, kurā piedalījās pārstāvji no Valkas ģimnāzijas, Valgas Krievu ģimnāzijas un Visaginas Labo cerību vidusskolas (Lietuva).

 

11.a klases skolniece Diana Bočkova ir gandarīta, ka viņas rakstītā eseja par ūdeni ir nodrukāta projekta radošo darbu grāmatā. "Pērn šajā projektā piedalījos maz, bet šajā mācību gadā kļuvu aktīvāka - strādāju darba grupā, kurā likām kopā idejas un veidojām teatrālu uzvedumu," stāsta Diana. Viņai patika konferences dalībnieku saliedētība, vien grūti bijis uztvert prezentācijas lietuviešu valodā. Jo īpaši daudz jaunas informācijas guva par ūdeni.

 

Jeļena Šihaļova bija pētījusi, kā ūdeni ietekmē domu un vārdu spēks, kā tas ietekmē cilvēku. Viņa ielēja ūdeni trijās glāzēs. Vienu atstāja neitrālu, otrai katru rītu sacīja: "Es tevi ienīstu", bet trešajai katru rītu atzinās mīlestībā. Ar otro glāzi viņai radās negatīva saikne, bet trešā viņu ļoti pievilkusi un it kā aicinājusi padzerties. Mikroskopā fiksētā ūdens struktūra katrā glāzē bija atšķirīga, un konferences dalībnieki par to varēja pārliecināties.

 

Viktorija Iļjina no 10.b klases bija galvenā tulkotāja no latviešu valodas uz krievu. Viņa projektā iesaistījās šogad. "Man šī konference bija ļoti interesanta un uzzināju daudz jauna. Iepazinu ļoti draudzīgus un jaukus cilvēkus, jo īpaši no Visaginas," stāsta Viktorija. Jautāta, ar ko šis pasākums viņai paliks atmiņā, jauniete atbildēja, ka ar jaukajiem cilvēkiem.

 

Projekts ilga divus gadus, un nu tas ir noslēdzies ar konferenci "Ūdens - laiks - enerģija - cilvēks" un rezultātu prezentāciju. Pasākuma ietvaros pa vienai sanāksmei notika katrā no iesaistītajām skolām. Konferencē tika prezentēta projekta mājas lapa, kuru veidoja lietuvieši. Skolu pārstāvji iepazīstināja ar paveiktajiem darbiem. Valcēnieši rādīja pētnieciskos darbus par ūdens tīrību un ūdenskrātuvēm.

 

 

"Debatēs uzstājās katras valsts skolotājs un informēja, ko no šī projekta guvis pats un skolēni. Konference izcēlās ar ļoti lielu pozitīvismu," uzskata ģimnāzijas projektu vadītāja Dace Langenfelde. Viņa ir ļoti pateicīga kolēģēm Unai Veinbergai, Irai Silājai, Dianai Magonei, Andrigai Lozdai, Vinetai Skutānei un Intai Krieviņai, bez kurām šis projekts nebūtu tā īstenots, kā tas ir noticis. Projekta vadītāja ir pārliecināta, ka šādi darbi ir jāveic komandā.

 

 

Konferences noslēgumā katra skola prezentēja, kā ir uzņemti ciemiņi. Pēc tam visi noskatījās vērienīgu teatralizētu uzvedumu "Cilvēks laika upē". Tajā nozīmīgu lomu spēlēja deju kolektīvs "Vendīgs" un Valkas karsējmeitenes. Vēl konferences dalībnieki viesojās Valgas Krievu ģimnāzijā, bet sestdien devās ekskursijā "Vidzemes neparastākie ūdeņi - neizsīkstošs zemes spēks".

Izglītība