Valkas ģimnāzijas audzēkne gūst vērtīgu pieredzi

Valkas ģimnāzijas audzēkne Daina Pētersone guva izcilus panākumus valsts bioloģijas olimpiādē (bronzas medaļa), bet, lai iekļūtu valsts izlasē šajā priekšmetā un startētu ārzemēs, notika papildu konkurss, kurā piedalījās 15 dalībnieki.

 

Diemžēl šajā sacensībā Daina nebija starp labākajiem. Konkursa jautājumi bija par tēmām, kuras vidusskolā vispār neapgūst, un šīs zinības māca tikai augstskolas vecāko kursu studentiem. Tomēr Daina nebūt nav sarūgtināta, jo gūta vērtīga pieredze - visi uzdevumi pēc tam tika analizēti, turklāt ģimnāziste uzzināja, kā notiek pretendentu izvirzīšana konkursiem, kas notiek aiz Latvijas robežām.

Izglītība