Valkas ģimnāzijas skolēni gaida projekta turpinājumu mācību kabinetu labiekārtošanai

Pagājušā gada vasarā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" projekta „Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Valkas ģimnāzijā" ietvaros tika izremontēti un labiekārtoti vairāki kabineti - fizikas, matemātikas, bioloģijas, kā arī fizikas, ķīmijas un bioloģijas laboratorijas telpas. Tas mainīja klašu telpu vizuālo izskatu un uzlaboja mācību apstākļus kā skolēniem, tā skolotājiem.

Ko par to saka ģimnāzijas skolēni? „Jaunajos kabinetos gaišums dod labāku mācību atmosfēru. Pietrūkst tikai nepieciešamais aprīkojums. Šādās jaunās un gaišās telpās ir patīkamāk ieiet un rodas vēlme mācīties." (Katrīna) „Izremontētie kabineti ir ļoti skaisti, tie pat rada tādu kā siltuma sajūtu.

Tas, savukārt, dod iedvesmu mācībām. Lai gan telpas ir skaistas un izremontētas, visi kabineti vēl nav pilnībā nokomplektēti ar visu nepieciešamo - uzskates materiāli, reaģenti, tehnika. Tas dažkārt sagādā neērtības gan skolotājiem, gan skolēniem, jo nākas iet uz kādu citu kabinetu, kur šis aprīkojums ir." (Silga)

Iepriecina, ka Valsts bioloģijas olimpiādē Valkas ģimnāzijas 12.klases skolniece Daina Pētersone ieguva III vietu, tas ir, bronzas medaļu. Lielāko punktu skaitu meitene saņēma tieši teorētiskajos testos, līdz vēl augstākam rezultātam pietrūka tieši praktisko darbu iemaņu.

Tāpēc gan skolēni, gan skolotāji ļoti gaida projekta turpinājumu ar paredzēto kabinetu aprīkojumu. Tas ļautu vēl vairāk uzlabot mācīšanas procesu un skolēni pilnvērtīgi varētu veikt laboratorijas darbus fizikā, bioloģijā un ķīmijā.

Jau ziņots, ka projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana dabas zinātņu un matemātikas priekšmetos Valkas pilsētā. Projekta galvenās aktivitātes ir telpu renovācija, materiāli tehniskās bāzes izveide izglītības programmu īstenošanai ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā, 15 darba vietu izveide darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, mēbeļu iegāde un uzstādīšana četros ģimnāzijas kabinetos.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 98 392 LVL, no tiem 83 633 ir ERAF finansējums, 5 903 LVL - valsts budžeta dotācija, bet 8 856 LVL - Valkas pilsētas domes līdzfinansējums. Līdz ar kabinetu remontu ir noslēdzies darbu pirmais posms. Otrajā posmā paredzēta laboratoriju iekārtojumu, interaktīvo tāfeļu un citu jauno mācību materiālu iegāde. Paredzēti arī 15 jauni datori.

Izglītība