Valkas mākslas skolas audzēkņu darbi apskatāmi Latvijas Dabas muzejā

Līdz 28.februārim Latvijas Dabas muzejā (Kr.Barona ielā 4, Rīgā) būs aplūkojama vizuālās mākslas konkursa „Latvijas upēs un ezeros" darbu izstāde. Bērnu radošo darbu konkurss bija veltīts Starptautiskajai Mitrāju dienai un to bija izsludinājis Latvijas Dabas muzejs. Dalībai konkursā savu radošo veikumu bija pieteikuši arī Valkas Mākslas skolas audzēkņi.

Izstādes/konkursa dalībnieki - Dita Ostapko, Mairita Taimiņa, Emīlija Līna Jansone, Marta Evelīna Kļaviņa, Lāsma Agnese Bodniece, Kirils Žegurovs un Ksenija Garkuša savus radošos darbus veica gleznošanas stundās skolotāju Gundas Sīmanes un Daigas Soloveiko vadībā. Konkursa laureāti ir Valkas Mākslas skolas audzēkņi - Emīlija Līna Jansone un Kirils Žegurovs. Apsveicam!

Skolas mazajiem audzēkņiem bija interesanti uzzināt un izpētīt - kas mīt mūsu upēs un ezeros. Daudz tika diskutēts par to, kādas krāsas toņus izmantot, gleznojot putnus un kukaiņus, kas dzīvo tepat Latvijā. Audzēkņiem tā bija lieliska iespēja apgūt krāsu mācību, strādāt ar jauktiem atvasinātiem toņiem.

Savukārt lielākie audzēkņi savos gleznojumos uzbūra stāstījumu par ekoloģiski tīru un aizsargātu vidi.

2010.gada Starptautiskās Mitrāju dienas tēma ir bioloģiskā daudzveidība mitrājos. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni par dabas daudzveidību, konkrētāk - Latvijas upju un ezeru iemītniekiem. Saskatot skaisto un interesanto dabā un tās norisēs, ir iespēja veidot radošus darbus dažādās vizuālās mākslas tehnikās.

Pasaulē Starptautiskā Mitrāju diena tiek atzīmēta kopš 1997.gada. Latvijas Dabas muzejs šo dienu atzīmē jau desmito gadu. Latvijas upēs un ezeros dzīvo ne tikai zivis, bet arī ļoti daudzas citas dzīvas radības - dažādi bezmugurkaulnieki, piemēram, kukaiņi, gliemji, vēžveidīgie un citi, kā arī ūdensputni, zīdītāji un to dzīves cikli ir cieši saistīti.

Izstādes apmeklētāji laipni aicināti apmeklēt Dabas muzeja zooloģijas ekspozīcijas - Latvijas un pasaules zīdītājdzīvnieki, Latvijas putni, kukaiņi, jūru iemītniek

Izglītība