Valkas mūzikas skolā palielinās mācību maksu

Nākamajā mācību gadā palielināsies mācību maksa Jāņa Cimzes vārdā nosauktajā Valkas mūzikas skolā, turklāt, iespējams, samazināsies teorētisko nodarbību skaits.

 

Mūzikas skolas direktors Guntis Freibergs informē, ka tādas izmaiņas uzspiež valdības samazinātais finansējums mūzikas mācību iestāžu uzturēšanai. "Pērn mēs bijām noteikuši piecu latu lielu mācību maksu mēnesī, bet šogad tā būs septiņi lati," informē G. Freibergs. Vēl gan tā jāapstiprina Valkas novada deputātu sēdē.

 

Turklāt pašlaik vēl nav zināms, vai šīs izmaiņas mūzikas skolu palīdzēs saglabāt nākotnē, jo valdības ieplānotais samazinājums ir ļoti liels.

 

Smiltenes mūzikas skolai jau pērn mācību maksa par skolēnu mēnesī bija astoņi lati, un tikpat liela tā būs šogad. Direktors Andris Megnis piebilst, ka no ģimenes otram bērnam skolā maksa noteikta četri lati. Mācību maksu plāno palielināt arī Strenču mūzikas skola. Iestādes vadība Strenču novada domei apstiprināšanai ir iesniegusi 7,50 latus līdzšinējo piecu vietā.

 

 

Ja citur izdevumi ir kļuvuši mazāki par 20 vai 30 procentiem, tad mūzikas skolu budžetu visā valstī nolemts samazināt par 80 procentiem, 12 miljonu latu vietā atstājot divus.

 

"Tas nozīmē, ka par tikpat daudz procentiem var sarukt pedagogu algas. Mums iesaka naudas nodrošināšanā izmantot trīspusējas attiecības. Minētos 20 procentus dotu valdība, pārējo segtu pašvaldība un vecāki. Patiesībā viss smagums paliks uz lēmējvaras pleciem, kurai jau tā ir ierobežots naudas daudzums," secina G. Freibergs.

 

Viņš piebilst, ka sākumā valdība vispār vēlējās visu vienkārši atrisināt, uzdodot Kultūras ministrijai izveidot sarakstu, kuras skolas vajadzētu slēgt. "Ja valdība savu lēmumu nemainīs, var sabrukt daudzu gadu laikā izveidota sistēma, kas veicinājusi kultūras attīstību.

 

 

 Pagājušajā nedēļā notika mūziķu ārkārtas forums, kurā piedalījās visu mūziķu asociāciju un Komponistu savienības pārstāvji. Forumā pieņēmām rezolūciju ar prasību piešķirt mūzikas skolām tādu finansējumu, lai tās varētu strādāt," saka G. Freibergs.

 

"Ziemeļlatvija" jau informēja, ka līdzīgas problēmas ir arī mākslas skolām. Arī Valkas mākslas skola maksu palielinās no trim līdz pieciem latiem mēnesī.

 

G. Freibergs skaidro, ka mūzikas mācīšana ir dārgāka, jo tas lielākoties ir pedagogu individuālais darbs ar katru audzēkni. Direktors ir izstrādājis četrus variantus, kā mācību iestāde varētu darboties krīzes apstākļos. Augusta beigās par optimālāko tarifikācijas plānu lems novada deputāti.

 

 

"Kopā domāsim, kā rīkoties. To gan apliecinu, ka tiks darīts viss, lai nezustu mācību kvalitāte. Tās nodrošināšana paredzēta visos variantos. Nedēļā audzēkņiem būs divas mācību stundas specialitātē. To skaitu nesamazināsim, jo tādēļ jau arī bērni stājas mūsu skolā, lai iemācītos spēlēt kādu instrumentu.

 

 

Iespējams, mazāk stundu būs teorētiskajos mācību priekšmetos vai arī audzēkņus uz šīm nodarbībām apvienosim lielākās grupās. Aicinu arī vecākus apzināties, ka mūzikas mācīšanās nav lēts prieks, un raudzīties, lai bērni maksimāli izmantotu tās stundas, ko skola piedāvā.

 

 

 Tas nozīmē, ka jābūt pilnīgai mācību iestādes apmeklētībai. Tagadējos apstākļos nevaram atļauties, ka skolotājs visu nodarbībai paredzēto laiku nosēž viens un bērnu nesagaida," saka G. Freibergs.

 

Vecāki, kuru bērni mācās mūziku, nav īpaši iepriecināti par augstāku maksu, bet atzīst, ka centīšoties mācībām naudu atrast. "Man mūzikas skolu apmeklē viens bērns. Cik nu varēšu, tik ilgi laidīšu viņu skolā. Patīkami jau nav, jo dārgāks palicis arī daudz kas cits," saka Inga Bergholde.

 

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniece Unda Ozoliņa atzīstas, ka pašlaik grūti kaut ko solīt, jo naudas tiešām ir maz. "Konkrētus ciparus par līdzekļu piešķiršanu mūzikas skolai vēl nevaru nosaukt, bet mūsu mērķis ir skolu saglabāt. Iespējams, tās uzturēšanā vajadzēs piemērot tos pašus principus, ko lauku skolām, līdz minimumam samazinot administratīvos darbiniekus. Strādāsim pie tā, lai perspektīvā mācību iestāde kļūtu par visa novada mūzikas skolu, tad arī bērnu būs vairāk," stāsta U. Ozoliņa.

Izglītība