Valkas novada skolās uzsākts jauns projekts

Lai skolēnus ieinteresētu dabas zinātnēs, matemātikā un informātikā un pierādītu, ka skolā iegūtās zināšanas ir praktiski pielietojamas reālajā dzīvē, Valkas novada skolās uzsākts eksperimentālo nodarbību cikls "Pētu. Domāju. Radu.".

Novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne stāsta, ka septembra sākumā iestāde parakstīja līgumu ar Valsts izglītības aģentūru par 2997 latu lielu finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Tas ilgs līdz 7. novembrim. Ceturtdien pirmās nodarbības notika Valkas ģimnāzijas skolēniem.

Pēta kukaiņu "dzīvokļus"Pirmā projekta aktivitātē bioloģijas grupas skolēni kopā ar skolotāju Vitāliju Voliņu un Mundi Sebri devās uz Kokšu dabas taku. V. Voliņa atklāj, ka viņai tā ir vienreizēja pieredze piedalīties šāda veida projektā. Dabas taka esot bijusi īsta šķēršļu josla, bet, pateicoties puišu atbalstam, viņa savos cienījamos gados spējusi paveikt vairāku stundu ilgo izzinošo pārgājienu.

"Pētījām reljefu, kokus un ūdeņus. Meklējām atbildes uz jautājumiem, kā gaisa temperatūras svārstības ietekmē apkārtējo vidi. Skolēniem bijis interesanti izpētīt vecu celmu, kurā atraduši veselu "dzīvokļu rindu" kukaiņiem un to kāpuriem," priecājas bioloģijas skolotāja. Bioloģijas grupas aktivitātēs iesaistījies 12.c klases skolnieks Jānis Zālītis. Puisis atklāj, ka viņu saista daba, tāpēc piekritis darboties biologos. Arī skolotāja V. Voliņa protot interesanti stāstīt par apkārtējo vidi.

Iejutās zinātnieku ādā Vakar projekta dalībnieki devās uz Rīgu, lai iepazītos ar Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijām, bet vakarā piedalītos "Zinātnieku nakts 2011" pasākumos. Projekta idejas autore Dz. Auzāne stāsta, ka, skolēni piedalījās zinātniskos eksperimentos, iesaistījās diskusijās, uzdeva jautājumus zinātniekiem un mēģināja kaut uz brīdi iejusties viņu ādā.

Plānots, ka viena nodarbība notiks arī Valmieras biznesa un inovācijas inkubatorā (VBII). Dz. Auzāne ir pārliecināta, ka projekta dalībnieki, iepazīstoties ar VBII uzdevumiem, par atbalstu plānošanā un praktisko palīdzību Vidzemes reģiona komersantiem, būs informēti par iespējām uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Vadīs stundasValkas ģimnāzijas 12. klases skolniece Marija Zālīte iesaistījusies ne tikai bioloģijas, bet arī matemātikas grupā. Skolniece ir pārliecināta, ka risinot sarežģītākus matemātikas uzdevumus, varēs sagatavoties skolas beigšanas eksāmenam. Savukārt, lai pienācīgi sagatavotos Skolotāju dienas aktivitātēm, viņa jau būšot ieguvusi projektā pieredzi stundu vadīšanā. Iecerēts, ka projekta dalībniekiem būs jāvada stundas matemātikā, informātikā, bioloģijā un fizikā 8. - 9. klašu skolēniem.

Eksperimentālo nodarbību cikla noslēgumā projekta dalībnieki sniegs prezentāciju par iegūtajām zināšanām, prasmēm, pieredzi , kā arī demonstrēs gatavos produktus. Savukārt ģimnāzisti sagatavos prezentāciju par Zinātnieku naktī redzēto, kā arī demonstrēs nofilmētos ķīmijas eksperimentus.

 

Izglītība