Valkas pamatskola aicina pieteikt bērnus mācībām 1.klasē

Lai varētu uzsākt klašu komplektāciju, Valkas pamatskolas aicina vecākus līdz 1.jūnijam pieteikt 2005.gadā un agrāk dzimušos bērnus mācībām 1.klasē. Iesniegumu un bērna dzimšanas apliecības kopiju pieņem no bērna vecākiem vai aizbildņiem, uzrādos pasi pie skolas sekretāres Ausekļa ielā 5 darba dienās no plkst.9.00 līdz 15.00.

Papildus informācija pa tālruni 647 07508

Izglītība