Valkas pamatskolā ar sportu uz “tu”

Pērnā gada nogalē Izglītības un zinātnes ministrija un Sporta pārvalde deva startu projektam "Esi aktīvs", kurā šogad ir iesaistījusies arī Valkas pamatskolas visu pirmo četru klašu skolēni.

Projekta sekmīgai īstenošanai, katrs tā dalībnieks saņem darba burtnīcu, kurā ir ierakstīti 12 sportiski uzdevumi, kā arī paredzēta atsevišķa vieta sasniegto rezultātu ierakstīšanai. Visi burtnīcā minētie uzdevumi jāveic sporta stundās vai kādā citā laikā. Valkas pamatskolas skolēni ar skolotājām jau ir veikuši lielu daļu no projektā veicamajiem uzdevumiem. Skolēni ir priecīgi un gandarīti par paveikto darbu. Uzdevumu veikšanā tiek aicinātas iesaistīties arī sākumskolas skolēnu ģimenes. Pasākums kopā ar vecākiem paredzēts 5. martā, taču visu norišu apkopojums notiks aprīlī. Projekta virsuzdevums ir popularizēt sportu un fiziskās aktivitātes kā veselīga dzīves veida pamatu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.Šogad projektā piedalās 38 vispārizglītojošās skolas, iesaistot aptuveni 5000 sākumskolas skolēnu, tai skaitā - arī visus Valkas pamatskolas bērnus ar skolotājām Magdalēnu Kalniņu, Gaļinu Švabi, Rutu Žubuli, Sarmīti Brici, Sarmīti Vilciņu, Guntu Airi un sporta skolotāju Sandru Daņilovu, kura ir šī projekta koordinatore.Projekta noslēgums valsts mērogā ir paredzēts 2008. gada 14. aprīlī, bet līdz tam laikam katram skolēnam jāizpilda vismaz astoņi uzdevumi. Valkas pamatskolas direktores vietniece mācību darbā Vēsma Galgāne "Ziemeļlatvijai" apliecināja, ka skolēni ļoti labprāt iesaistās šā projekta norisēs.Pēc uzdevumu izpildīšanas un darba burtnīcas uzrādīšanas projekta koordinatoram, katrs skolnieks saņems balvu.Ieceri īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Sporta pārvalde sadarbībā ar Veselības ministriju, Sabiedrības Veselības aģentūru un veikalu tīklu "100% Sports".

Izglītība