Valkas pamatskola atzīmē apaļu jubileju

Šodien pēdējā skolas dienā, Valkas pamatskola skolēnus sagaidīja ar krāsainu un jautru noformējumu un dziesmām, jo jau no paša rīta sākās skolas piecu gadu jubilejas svinības.

 

Visi skolas pagalmā aptaujātie skolēni atzina, ka bijuši patīkami pārsteigti par radīto svētku noskaņu.

 

"Pagalms un skola ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. Mums ir patīkami, ka uz katriem svētkiem skola rotājas savādāk," priecājas 8. klases skolniece Līga Kalniņa. Bērni slavē savus skolotājus, kā arī priecājas par draudzīgajiem klases kolektīviem.

 

"Skolotājs Ilmārs Siliņš interesanti pasniedz mūzikas stundas, bet Ināra Vītola prot ieinteresēt dziedāt korī," atzīst 6. klases skolniece Ieva Bērziņa.

 

Aizvadītajā mācību gadā Valkas pamatskolā zinības apguva 530 bērnu, strādāja 50 pedagogu un 19 tehniskie darbinieki.

 

"Esam liela, draudzīga un saliedēta saime," uzskata skolas direktore Nadežda Možarova. Viņa ir gandarīta arī par to, ka šajā mācību gadā skolēnu sasniegtie rezultāti salīdzinoši ir labāki kā iepriekšējos mācību gados.

 

Svinīgajā līnijā īpašas pateicības par izcilām un teicamām sekmēm saņēma 26, bet par labām sekmēm - vairāk nekā 70 skolēnu. Atzinību saņēma arī tie bērni, kas ieguvuši labus rezultātus mācību olimpiādēs.

 

Skola svētkiem gatavojusies ilgi un pamatīgi. To pierāda gan telpu noformējums, gan pārdomātais svētku scenārijs. Galvenie sagatavošanās darbi jau bija paveikti projektu nedēļā.

 

 

Pašlaik visos skolas gaiteņos un pie klasēm vērojamas no krāsaina papīra darinātas 530 bērnu rociņas, uz kurām paši autori uzrakstījuši novēlējumus. N. Možarova atzīstas, ka viņai sajūtas esot līdzīgas kā 1. septembrī - tikpat pacilājošas un svinīgas.

 

Bērniem prieku sagādāja arī mielošanās ar svētku kliņģeri pēdējā šajā mācību gada stundā.

Izglītība