Valkas pamatskolā būs Teātra svētki

Rīt pulksten 12.00 Valkas pamatskolā notiks Valkas un Strenču novada Teātra svētki, kuros izrādīs deviņas lugas.

Valkas novada bērnu un jauniešu centra (BJC) "Mice" vadītāja Vita Kalvāne stāsta, ka diemžēl svētkos nepiedalīsies neviens dramatiskais kolektīvs no Strenču novada.

Toties Valkas novads būs pārstāvēts itin plaši. Kā pirmie M. Timmas lugu "Aizmirstītes valsts" izrādīs Valkas pamatskolas 7.a klases skolēni. Savukārt Ērģemes pamatskolas leļļu teātris - latviešu tautas pasaku "Draugi". Būs arī izrāde angļu valodā - H. K. Andersens pasaka "Meža gulbji", to uzveduši Valkas pamatskolas 5. - 7. klašu skolēni. Kārķu pamatskolas teātra pulciņš izrādīs O. Preislera darba "Mazā raganiņa" fragmentu.

Savukārt Valkas ģimnāzijas teātra sporta pulciņš rādīs G. Frīdenfeldes lugu "Absurds dancis ap mājas darbiem". Valkas pamatskolas 5.b klase A. Preisena lugu "Kazlēns, kurš prata skaitīt līdz 10". BJC "Mice" teātra pulciņš rādīs skeču "Reiz kādā skolā"...", bet Valkas pamatskolas teātra pulciņš - "Pasaku par zirni". Valkas ģimnāzijas 9. - 10. klašu skolēni izrādīs lugu "Ferma".

Izglītība