Valkas pamatskolā ir viss, lai mācītos

Janvāra nogalē pirmo reizi Valkas pamatskola saņēma visu nepieciešamo aprīkojumu, lai divās klasēs vienlaikus nodrošinātu iespējas skolēniem un skolotājiem strādāt ar vismodernākajām informācijas tehnoloģijām.

Pirmo datoru Valkas pamatskolā

uzstādīja 1992. gadā, nākamie bija

 vietējo un ārzemju labvēļu dāvināti

"Mūsu jaunais informātikas kabinets ir lieliski aprīkots. Esam saņēmuši teicamus ātrdarbīgus datorus ar labu interneta pieslēgumu. Tas skolēniem ļauj gana labi apgūt datorzinības. Atliek vien pašiem mācīties," uzskata Valkas pamatskolas informātikas skolotājs Ziedonis Pētersons.

 

Interese par tehnoloģijām augJaunajā datorklasē ir 15 darba vietas. Turpat līdzās ir arī jaunizveidotā mediju klase ar 22 darba vietām, kur darbosies ne tikai bērni, bet arī skolotāji. Šajā kabinetā paredzētas mācību stundas, kurās izmantos arī interaktīvo tāfeli. Skolotājs novērojis, ka bērniem šīs jaunās iespējas patīk un viņu interese par informātikas tehnoloģijām vairojas.Skolnieks Jānis Freibergs "Ziemeļlatvijai" atzīst, ka darbs ar jaunajiem datoriem ir efektīvāks un ātrāks. Arī instalētās datorprogrammas ir jaunākas un modernākas.

 

Pirmo reizi Latvijā"Šogad esam saņēmuši jo īpaši dārgu dāvanu - divas datorklases. Cik zinu, Latvijā tā vēl nav bijis, ka pamatskola iegūst divas IT klases vienlaikus. Mediju centrā notiks mācību stundas visām skolas klasēm, jo tur ir gan digitālais projektors, gan viss pārējais aprīkojums, lai stundas bērniem notiktu aizraujoši un interesanti," uzskata skolas direktore Nadežda Možarova.Datori iegūti pateicoties Vidzemes attīstības aģentūras projektam "E-Vidzeme". Nepieciešamo līdzfinansējumu tam nodrošināja arī Valkas dome. Valkas pamatskolas jaunās mediju un datoru klases svinīgajā atklāšanā, piedalījās pilsētas domes vadība un deputāti, rajona Izglītības pārvaldes pārstāvji, pedagogi un skolēnu parlaments.

 

Skolu var beigt bez bažāmValkas pamatskolā patiešām ir notikušas lielas pārmaiņas informācijas tehnoloģiju jomā. Arī pārējie skolas mācību kabineti ir nodrošināti ar datoriem skolotājiem. Savukārt skolas lokālais tīkls ar pastāvīgā interneta pieslēgumu kalpos sekmīgam pedagogu darbam ar skolvadības sistēmu "e-klase" un savlaicīgai vecāku sadarbībai ar skolu un informēšanai par izglītojamā mācību sasniegumiem vai arī sliktām atzīmēm. Visi pamatskolas pedagogi ar lielu nepacietību gaidīja jaunā multimediju kabineta atklāšanu, lai varētu sniegt izglītojamajiem mūsdienīgas stundas jaunās un gaišās telpās.Skolas pedagogi ir gandarīti par jaunieguvumu. Viņi uzskata, ka jo īpaši tie bērni, kuri pēc tam vēlas iegūt augstāko tehnisko izglītību, Valkas pamatskolā bez bažām var beigt 9. klasi. Skolas administrācija lepojas ar saviem informātikas, fizikas un ķīmijas skolotājiem.

Izglītība