Valkas pamatskolā nedēļu velta angļu valodai

Turpinot priekšmetu nedēļu ciklu, aizvadītā nedēļa Valkas pamatskolā bija veltīta angļu valodai. 6. klašu audzēkņiem notika angļu valodas olimpiāde.

 

No katras paralēlklases diviem skolēniem būs iespēja pārbaudīt savas angļu valodas zināšanas rajona olimpiādē Vijciema pamatskolā 27. martā. "Klašu olimpiāžu rezultātus vēl apkopojam, un tie būs zināmi nākamajā nedēļā. Pasākumi ļoti patika trešklasniekiem. Savukārt ceturtie noskatījās pasaciņu un iemācījās dziesmiņu par draudzību," "Ziemeļlatvijai" komentē angļu valodas skolotāja Vēsma Galgāne.

 

4. klašu skolēni ciklā "Story Time" noskatījās videofilmu "The Lion and The Mouse" un pārbaudīja savu izpratni par redzēto un dzirdēto, risinot uzdevumus. Protams, viņi iemācījās nodziedāt arī galveno filmas dziesmu.

 

 

Tā kā 3. klašu audzēkņi angļu valodu apgūst ar rotaļu, spēļu un dziesmu palīdzību, tad šī vecumposma skolēniem bija ieplānotas dažādas aktivitātes "English is Fun!" skolas zālē. 7. klašu audzēkņiem pildīja uzdevumu "Word Hunt" un gluži kā mednieki uz laiku medīja angļu valodas vārdiņus par dažādiem tematiem. 8. un 9. klašu audzēkņus gaidīja grūtāki uzdevumi. Izmantojot starppriekšmetu saikni, skolēniem bija jāatbild uz viktorīnas jautājumiem.

 

 

Papildu tam, izglītojamie gatavo referātus un aprīlī pēc Lieldienu brīvdienām uzstāsies publiski. 7. - 9. klašu audzēkņiem bija lieliska iespēja tikties ar "Longman" izdevniecības pārstāvjiem, kuri rajona skolēniem vadīja interaktīvu nodarbību. Arī skolotājiem būs iespēja sevi pilnveidot, 7. martā piedaloties izdevniecības Express Publishing dienā Rīgā.

Izglītība