Valkas pamatskolai būs jauni datori

Līdz jaunā mācību gada sākumam Valkas pamatskolas sākumklases saņems interaktīvo tāfeli un projektoru, bet skolas pedagogiem būs jauni 30 stacionārie un četri portatīvie datori.

 

Valkas pamatskolas direktore Nadežda Možārova informē, ka no Īpašo uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās saņemta ziņa, ka ir apstiprināts Valkas domes iesniegtais projekts "Valkas pamatskolas informatizācija". Tā ietvaros tiks attīstīts arī skolas lokālais datortīkls. Projekta kopējās izmaksas ir 27 521 lats. No tiem 23 393 latus piešķir ERAF, bet 4128 latus ir valsts budžeta finansējums.

 

"Pašvaldībai savi līdzekļi nav jāiegulda, tikai pēc tam ir jānodrošina iegādātās datortehnikas un datortīkla uzturēšana," norāda Valkas domes Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja Dagnija Ūdre.

Izglītība