Valkas skolēni saņem stipendijas

Šajā mācību gadā Valkas pilsētas dome pirmo reizi maksā stipendijas pieciem 9. klases skolēniem. Tās apmērs ir 10 lati un to izmaksā pēc rotācijas principa.

To, vai stipendijas bijis virzītājspēks iegūt labus rezultātus mācībās, sportā un sabiedriskajās aktivitātēs, rādīs laiks.

Valkas domes Izglītības nodaļas vadītāja Līga Veinberga informē, ka jau vairākus gadus stipendijas 15 latu apmērā saņem arī četri ģimnāzijas audzēkņi. Katru mēnesi stipendiju saņēmējus izvēlas skolotāji pēc rotācijas principa, lai to saņemtu arī tie skolēni, kuri centīgi uzlabojuši savas sekmes.

Izglītība