Valkas un Strenču skolotājus aicina pieteikties projektam

Valkas novada dome Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros līdz 26. novembrim izsludina pieteikšanos Valkas un Strenču novada pedagogiem.

 

Dokumenti jāiesniedz Valkā, Rīgas ielā 22, novada Izglītības pārvaldē. Atbalstu varēs saņemt pretendenti, kuri var zaudēt darbu izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ vai arī pedagoga darba slodze ir mazāka par deviņām kontaktstundām nedēļā kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā ar nosacījumu, ka skolotājs nestrādā citā darbavietā ārpus izglītības iestādes.

Detalizātāku informāciju var iegūt pie projekta koordinatores Ramonas Lapiņas, tālrunis 64722071 vai 29379355.

Izglītība