Valku min kā piemēru citām pašvaldībām

"Dzīvojot pierobežā, cilvēkiem ir jāizmanto iespēja apgūt kaimiņu valodu. Tas vajadzētu darīt jau skolas solā. Tas varētu pavērt iespēju valcēniešiem vairāk nodarboties ar uzņēmējdarbību Igaunijā," domā Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe.

 

 

Šodien darba vizītes sākumā, noklausoties Valkas pilsētas domes priekšsēdētājas Undas Ozoliņas prezentāciju,T. Koķe pārliecinājusies, ka Valkai Igaunijas tuvums radījis labvēlīgu konkurenci izglītības, sporta un kultūras jomā.

 

Ministre uzskata, ka tās pašvaldības, kuras izprot izglītības nozīmi gan cilvēka dzīvē, gan reģiona attīstībā, nežēlo pūles un līdzekļus skolu un citu izglītības iestāžu attīstībā. Valka ir piemērs tam, kā salīdzinoši neliela pašvaldība spēj tik daudz izdarīt izglītības attīstībā.

 

 

Pirmo reizi T. Koķe Valkā bijusi pirms septiņiem gadiem, kad Latvijas - Igaunijas institūts rīkojis konferenci par sadarbības jautājumiem ar kaimiņvalsti. Tagad T. Koķe jau iepazinusies ar projektu par Starptautiskā studiju centra izveidi.

 

 

"Latvijas augstākās izglītības institūcijām ir jābūt atvērtākām un programmās jāaicina iesaistīties citu valstu studentus," ir pārliecināta T. Koķe.

 

Latvija ir pievilcīga valsts studējošai jaunatnei no Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas, jo viņi Baltijas valstis saskata kā darba tirgus vārtus uz Rietumeiropas valstīm. Šī iemesla dēļ centrā jāattīsta studiju programmas angļu valodā.

 

Ministre ir pārliecināta, ka topošais centrs nekonkurēs ar Vidzemes augstskolu Valmierā, bet gan sadarbosies un papildinās cits citu.

 

T. Koķe. ir pārliecināta, ka Valkas dome viena nespēs tikt galā ar šo ambiciozo uzdevumu - Studiju centra izveidi - , tāpēc gan Izglītības un zinātnes ministrijai, gan arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, gan valdībai kopumā, izvērtējot šī projekta realitāti perspektīvā, ir jāmeklē finansiālas iespējas to atbalstīt.

 

Ministre, tiekoties ar topošā Valkas novada pedagogiem, uzsvēra, ka skolām, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām, jādomā par skolu nākotnes attīstības perspektīvām. Kas attiecas uz mazo skolu slēgšanu, tad T. Koķe ir pārliecināta, ka tā nav izglītības kvalitāte, ja klasē mācās trīs četri skolēni.

 

 

Ministre cer, ka iniciatīva izglītības jautājumu risināšanā nāks no pašiem novadiem, kuri vislabāk zina, kā apvienot, saglabāt un pilnveidot savas izglītības iestādes.

Izglītība