Valmierā norisinās Jauno ķīmiķu skolas nodarbības

Ceturtdien, 29.oktobrī, Valmieras Valsts ģimnāzijā ķīmijas skolotājiem un audzēkņiem norisinājās Jauno ķīmiķu skolas nodarbības. Tās vadīja LU Ķīmijas fakultātes docente Aira Krūmiņa un LU Ķīmijas fakultātes dekāns, asoc.prof. Jānis Švirksts.

„Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu ķīmijas skolotāji nodarbībās uzzināja par iespēju audzēkņiem piedalīties neklātienes ķīmijas konkursā, kas šogad tiek organizēts jau ceturto gadu, kā arī studiju iespējām LU Ķīmijas fakultātē. Savukārt skolēni veica laboratorijas darbus, pētot ķīmisko reakciju norises ātrumu un risināja dažādus ķīmijas uzdevumus," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna.

LU Ķīmijas fakultātes dekāns Jānis Švirksts skaidrojis, ka Valmieras Valsts ģimnāzija ir pirmā un viena no retajām sadarbības skolām Latvijā. Abu izglītības iestāžu sadarbība aizsākās pirms pieciem gadiem. Šajā laikā norisinājušās gan Jauno ķīmiķu skolas nodarbības, gan, ņemot vērā LU Ķīmijas fakultātes mācībspēku ieteikumus, uzlabots Valmieras Valsts ģimnāzijas ķīmijas laboratorijas tehniskais aprīkojums.

L. Tarbuna norāda, ka Jauno ķīmiķu skolas nodarbības Valmieras Valsts ģimnāzijā norisinās regulāri - reizi mēnesī.

Izglītība