Valmierā notiks karjeras izglītībai veltīts starptautisks seminārs

Otrdien, 8.jūnijā Valmierā norisināsies starptautisks seminārs, kurā tiks pārrunātas aktualitātes par karjeras izglītību un tās attīstības iespējām mācību iestādēs. Seminārā piedalīsies Valsts izglītības attīstības aģentūras, ārzemju karjeras izglītības darba speciālisti, kā arī vietējo mācību iestāžu pārstāvji.

Pieredzes apmaiņas ietvaros semināra dalībnieki viesosies Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, Vidzemes Augstskolā un Vidzemes Mūžizglītības centrā, kā arī pārrunās karjeras izglītības iespējas Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda" un Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolā.

Semināra dalībniekiem būs iespēja gūt ieskatu Vidzemes Augstskolas un Vidzemes Mūžizglītības centra piedāvātajās programmās, kā arī tiks pārrunāta mūžizglītības nozīme un tās attīstība Valmieras pilsētā un Vidzemes reģionā kopumā. Tikšanās laikā speciālisti dalīsies arī savā pieredzē par to, kā efektīvāk integrēt karjeras izglītību mācību procesā, lai savlaicīgi skolēniem palīdzētu izdarīt īsto izvēli . 

 Valsts izglītības attīstības speciālisti norāda, ka gan karjeras izglītība, gan mūžizglītība kļūst par arvien aktuālākiem jautājumiem, jo cilvēkam jebkurā vecumā būtu jābūt spējīgam izvērtēt savas spējas un intereses, lai pieņemtu pareizo lēmumu par izglītības, apmācības iespējām, kas sekmētu pilnvērtīgu personības attīstību un ļautu veiksmīgāk pielāgoties dažādām pārmaiņām.

Jāpiebilst, ka Latvijas Valsts izglītības attīstības aģentūra 2010. gada aprīlī izdeva grāmatu „Karjeras izglītība skolā", kuras satura izstrādē piedalījās arī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore Agita Zariņa un direktores vietniece metodiskajā darbā Ināra Punkstiņa. Grāmatā stāstīts par Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pieredzi, izstrādājot karjeras izglītības programmu, karjeras izvēles pamatnosacījumus, tematiku, kā arī ieteicamo literatūru un idejas.

Izglītība