Valmierā: pirmsskolu izglītības iestāžu darbinieki seminārā pārrunā aktuālos jautājumus

„5.novembrī Valmieras Pārgaujas pamatskolā norisinājās seminārs Vidzemes pirmsskolu izglītības iestāžu darbiniekiem, ko organizēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Valmieras Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Iveta Dobelniece norādījusi, ka seminārā piedalījās Valmieras, Limbažu, Rūjienas un citu pašvaldību Izglītības pārvalžu darbinieki, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un metodiskā darba speciālisti. Seminārā klātesošie diskutēja par bērnu pozitīvo disciplinēšanu, starpinstitucionālo sadarbību, problēmām un risinājumiem, kā arī pozitīvas saskarsmes veidošanu ar bērniem un vecākiem.

 

Iveta Dobelniece skaidrojusi, ka šobrīd aktuālākās problēmas ir vardarbības gadījumi, kas konstatēti jau pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī situācijas, kad vecāku aizņemtības vai citu problēmu dēļ bērns tiek atstāts novārtā, jūtas lieks un nevienam nevajadzīgs. Speciālisti pārrunāja, kā šādos gadījumos palīdzēt gan bērniem, gan vecākiem, uzsverot audzinātāju nozīmi un iespējas palīdzēt.

 

„Viena no iespējām palīdzēt gan bērniem, gan vecākiem ir Valmieras pilsētas pašvaldības un Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas finansētais Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze" īstenotais projekts „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Valmierā".

 

Projekta ietvaros speciālisti strādā ar ģimenēm, kurās aug bērni un kurām sociālās problēmas traucējušas iekļauties sabiedrībā, piemēram, nav pietiekamu prasmju, lai nodrošinātu bērnu vajadzības un drošību vai konstatētas problemātiskas vecāku savstarpējās attiecības.

 

Ģimenēm bez maksas tiek sniegtas dažādu speciālistu konsultācijas - sociālā darbinieka, sociālā rehabilitētāja, psihologa, psihoterapeita un citu speciālistu palīdzība, kā arī veikta bērnu emocionālās audzināšanas apmācība vecākiem," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna.

 

Viņa piebilst, ka projekta ietvaros norisinās arī grupu nodarbības pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu. Nodarbībās vecākiem tiek stāstīts par bērnu disciplīnas jautājumiem, uzvedību dažādos attīstības posmos un citiem audzināšanas jautājumiem.

 

Lai pieteiktos nodarbībām, var zvanīt pa tālruni 64220683 vai vērsties personīgi nodibinājumā „Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze". Kopumā projektā iesaistījušās un kādu no pakalpojumiem saņēmušas 148 ģimenes, kurās aug 272 bērni.

Izglītība