Valmierā svinēs Zinību dienu

Lai sveiktu izglītojamos un viņu vecākus, kā arī pedagogus un izglītības iestāžu darbiniekus, Zinību dienā, 1.septembrī, Valmierā norisināsies vairāki pasākumi.

1. septembrī no plkst. 10.00 - plkst. 15.00 Valmieras muzeja pagalmā darbosies Pils skola. Gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērni varēs piedalīties piecās mācību stundās - matemātikā, zīmēšanā, mūzikā, dabasmācībā un satiksmes noteikumu nodarbībās.

Matemātikā bērni varēs risināt atjautības uzdevumus un spēlēt matemātiskas spēles, arī zīmēšanā un mūzikā būs dažādi bērniem piemēroti uzdevumi, bet dabasmācībā aicināsim visus uz Viduslaiku garšaugu dārzu Gaujmalā, kur mācīsies atpazīt augus, nogaršos zāļu tējas un arī kaut ko eksotiskāku.

Satiksmes noteikumos tiks atkārtotas teorētiskās zināšanas par drošību uz ceļa un, sadarbībā ar SIA „Mini Serviss", bērni par simbolisku samaksu varēs piedalīties praktiskās nodarbībās - braukt ar elektromobiļiem un kvadracikliem. Pils skolas audzēkņu zināšanas, prasmes un atjautību novērtēs skolas pārzinis, izsniedzot liecības - atkarībā no sekmēm, bērni saņems balvu vai arī būs jātup uz zirņiem.

No 1.septembra Valmieras muzeja pagalmā ikviens varēs sevi iemūžināt fotogrāfijās pie ziedu auto. 1.septembrī bērni un viņu vecāki jebkuru izstādi Valmieras muzejā varēs apmeklēt bez ieejas maksas.

Lai valmierieši pirmo skolas dienu varētu iemūžināt skaistās fotogrāfijās, jau no 28. augusta Valmierā norisinās Ziedu svētki „Sapņi par ziediem" - Valmieras centrā uzziedējušas ziedu salonu un veikalu darinātas krāšņas ziedu kompozīcijas.

Jau tradicionāli, 1.septembrī plkst.14.00 Valmieras muzeja telpās Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis uz svinīgu pieņemšanu aicinās visus Valmieras izglītības iestāžu vadītājus.

Zinību dienas pasākumos visās Valmieras pilsētas izglītības iestādēs 1.septembrī viesosies Valmieras pilsētas pašvaldības vadība un domes deputāti.

Svinīgajos pasākumos tiks pasniegti Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumi kolektīviem un to vadītājiem, kuri ieguvuši pirmās trīs vietas Vidzemes novada, valsts vai starptautiskos konkursos interešu izglītībā un profesionālajā ievirzē, tāpat tiks pasniegti LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti pedagogiem.

Valmieras pamatskolā jaunā mācību gada sākums šogad būs plkst.9.00 skolas estrādē.

Valmieras Pārgaujas pamatskolā svinīgais pasākums norisināsies sporta hallē. Sarīkojumu vadīs divi skolas absolventi - Ilze un Rūdis. Pasākuma tematika - skoliņa kā bišu strops, kur salido mazās bitītes, vienlaikus akcentējot, ka iestāde šajā mācību gadā svinēs 15. gadadienu.

 

Valmieras Valsts ģimnāzijā svinīgais sarīkojums sāksies plkst. 10.00. Sarīkojumā būs muzikāli apsveikumi un citi pārsteigumi, apbalvojumu pasniegšana un iepazīstināšana ar jaunajiem skolotājiem.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā sarīkojums „Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai - 40!" sāksies plkst. 10:00. Jau 40.reizi skolas zvans aicinās uz pirmo stundu ikvienu, kurš sevi dēvē par pārgaujieti. 1. septembra svinīgajā pasākumā skanēs laba vēlējumi skolai, skolotājiem un skolēniem skolas apaļajā jubilejā, skanēs dziesmas skolas dvēselei Valmieras Drāmas teātra aktieru izpildījumā. Pie skolas tiks iestādīta priedīte, kas simbolizē latviešu sīkstumu un izturību, apliecinot skolas spēku un spēju pastāvēt par spīti visiem vējiem. Īpašs paldies tiks teikts skolotājiem, kuri vairāk nekā trīs gadu desmitus strādājuši skolā un par savējo sauc „taciņu mazu gar Gauju, kas pasaulē loku met".

Plkst. 10:00 skolas pagalmā Zinību dienas pasākums sāksies arī Valmieras Viestura vidusskolā. Pirmās skolas dienas pasākums ar Skolas labo gariņu - pirmklasnieku sagaidīšana un uzņemšana lielajā skolas saimē, apsveikumi un muzikāli pārsteigumi.

Valmieras 5.vidusskolā jaunais mācību gads tiks uzsākts plkst. 10.00 ar jauno pirmklasnieku ievadīšanu skolā. Klātesošos uzrunās Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis. Plkst. 12.00 jaunajām vidusskolas klasēm notiks iepazīšanās ar skolu un radoša nodarbība skolas vēstures krātuvē. Plkst. 13.00 atskanēs zvans uz pirmo stundu.

Valmieras 2.vidusskolā plkst.10.00 notiks svinīga 1. klašu uzņemšana skolas kolektīvā, kā arī skanēs muzikāli sveicieni un dzejoļi.

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienībā Vakara (maiņu) vidusskolā svinīgais pasākums norisināsies plkst.16.00, tajā skanēs muzikāli sveicieni un skolas vadības vēlējumi.

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolā - attīstības centrā svinīgais 1.septembra pasākums sāksies plkst. 11.00, to vadīs Zinību Vārna, kura atlidojusi no Pasaku meža. Melodeklamācijas pulciņa dalībnieki izpilda melodeklamācijas „Iedomājies" un „Tilts", Zinību Vārna darbosies ar bērniem, uzdodot uzdevumus un mīklas.

Valmieras Mākslas vidusskolā Zinību dienas pasākums vidusskolas audzēkņiem sāksies plkst. 11.00, savukārt profesionālās ievirzes programmas audzēkņiem - plkst. 18.00.

Valmieras Mūzikas skola audzēkņus un viņu vecākus uz pirmo tikšanos un svētku koncertu gaidīs plkst. 16.00 Valmieras Mūzikas skolas dārzā.

Valmieras profesionālā vidusskolā 1. septembra svinīgais pasākums sāksies plkst.10.00 ar muzikāliem priekšnesumiem un koncertu, ko sagatavojusi Elīna Krastiņa.

Izglītība