Valmieras 36.arodvidusskola aicina uz Informācijas dienu

Piektdien, 15.aprīlī, plkst. 12.00 Valmieras 36.arodvidusskola (Valmieras Profesionālā vidusskola) aicina 9.klašu absolventus un viņu vecākus uz Informācijas dienu.

Tās ietvaros interesentiem būs iespēja uzzinātu plašāku informāciju, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par kādu no sešām skolas piedāvātajām izglītības programmām - viesnīcu serviss (ar kvalifikāciju „Viesmīlības pakalpojumu speciālists"), grāmatvedība (kvalifikācija „Grāmatvedis"), komerczinības (kvalifikācija „Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks" vai „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks"), pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas (kvalifikācija „Pārtikas produktu ražošanas tehniķis") un ēdināšanas serviss (kvalifikācija „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists").

Valmieras 36. arodvidusskolā (Valmieras Profesionālajā vidusskolā) audzēkņiem jāmācās četrus gadus. Skolas audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju un Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju, kā arī tiek piedāvāta iespēja dzīvot dienesta viesnīcā.

Izglītība