Valmieras 5.vidusskola konferencē iepazīstinās ar projektu „Debatēsim par ES”

Šodien, 24.novembrī, Rīgā norisināsies Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas apakšprogrammu „Comenius" un „Grundtvig" valorizācijas konference „Radošums un inovācijas „Comenius" skolu un „Grundtvig" mācību partnerībās".

 

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna informē, ka konferencē par projekta „Debatējam par Eiropas Savienību" norisi stāstīs un tajā izmēģināto metodi - debates - demonstrēs Valmieras 5.vidusskolas skolotāja Inta Grabe un skolēni.

 

Viņa norāda, ka konferencē dalīties ar labāko projektu piemēriem uzaicināti arī Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība", Preiļu 1.pamatskolas, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas un citu izglītības iestāžu pārstāvji.

 

„ES Mūžizglītības programmas „Comenius" atbalstītajā projektā „Debatēsim par ES" piedalījās skolas no Valmieras sadarbības pilsētām Vīlandes (Igaunija) un Solnas (Zviedrija), kā arī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un Valmieras 5.vidusskolas pedagogi un skolēni," atgādina L. Tarbuna.

 

Viņa norāda, ka debašu tematika bija saistīta ar Eiropas Savienības jautājumiem, piemēram, par vienotas novērtējuma sistēmas nepieciešamību ES dalībvalstu skolās, kā arī par vienotu monetāro politiku u.c. tematiem.

 

Projekta aktivitātes ilga no 2007. līdz 2009.gadam. Jāpiebilst, ka projektā debašu formā tika ieviests kāds jauninājums - veidotas jauktās komandas. Katrā komandā darbojās trīs skolēni - pa vienam no ikvienas projektā iesaistītās valsts, tādējādi debates kļuva par sadraudzības pasākumu, nevis sacensībām.

Izglītība