Valmieras Mūzikas skolā jauno audzēkņu uzņemšana

Valmieras Mūzikas skola izsludina jauno audzēkņu uzņemšanu 2010./2011.mācību gadam.

Interesentiem būs iespēja pieteikties klavieru, akordeona, vijoļspēlē, čella spēlē, ģitāras, kokles, pūšamo un sitamo instrumentu spēlē un kora specialitātēs.

Pirms iestājpārbaudījumiem topošajiem audzēkņiem iespēja apmeklēt konsultācijas, kuras notiks 1. un 2. jūnijā plkst. 18 Mūzikas skolā, K. Baumaņa ielā 1.

Iestājpārbaudījumi norisināsies 3.jūnijā plkst. 10 vai plkst.18 Mūzikas skolā, K.Baumaņa ielā 1.

Izglītība