Valmieras Mūzikas skola svinēs 90 gadu jubileju

Šā gada oktobrī Valmieras Mūzikas skola atzīmēs savu 90 gadu jubileju, kļūstot par vecāko mūzikas skolu Latvijā. Par godu īpašajam notikumam, oktobra un novembra mēnešos Valmierā norisināsies vairāki mūzikas koncerti.

23.oktobrī plkst. 17 Jāzepa Vītola kamermūzikas zālē notiks vokālās mūzikas koncerts, kurā piedalīsies Gaidas Ungures vokālā studija. 29.oktobrī plkst. 18 Valmieras 5. vidusskolas zālē uz koncertu aicinās klavieru nodaļas audzēkņi, absolventi un skolotāji, savukārt 30.oktobrī plkst. 17 Valmieras 5. vidusskolas zālē notiks stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu, absolventu un skolotāju koncerts.

5.novembrī plkst. 18 Valmieras 5. vidusskolas zālē notiks pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu, absolventu un skolotāju koncerts, savukārt 13.novembrī Valmieras 5. vidusskolas zālē plkst. 17 - kora klases un kokles klases audzēkņu, absolventu un skolotāju koncerts. Skolas jubilejas noslēguma koncerts notiks 20.novembrī plkst.16 Valmieras kultūras centrā.

Valmieras Mūzikas skola dibināta 1920.gadā. Skolas ēka savulaik atradās Ziloņu ielā, bet Otrā pasaules kara beigās skola pilnībā nodega. Pēc tam mācības notika dažādās vietās, arī pedagogu mājās, no 1947.gadā mūzikas skola ieguva telpas K.Baumaņa ielā, kur notiek mācības vēl šodien. Pieaugot audzēkņu skaitam, skola tika paplašināta un ieguva telpas mācībām vēl divās ēkās - Beātes ielā 10 un Beātes ielā 12.

Skola īsteno 17 izglītības programmas, kas ļauj audzēkņiem attīstīt savu muzikālo talantu visdažādāko instrumentu spēlē. 2010./2011.m.g. uzņemts pēdējos gados rekordliels izglītojamo skaits - 75. Kopskaitā šogad profesionālajā izglītībā mūzikas jomā mācīsies aptuveni 325 bērnu un jauniešu.

Valmieras Mūzikas skola sniedz lielu ieguldījumu Valmieras kultūras dzīvē, ik gadu rīkojot Senās mūzikas festivālu, Jauno pianistu konkursu, latviešu mūzikas dienas, vasaras dārza mūzikas koncertus un daudzus citus.

Izglītība