Valmieras Mūzikas skolai – 90!

Šā gada oktobrī Valmieras Mūzikas skolai aprit 90 gadi. Tā ir lielākā mūzikas skola Vidzemē un vecākā visā Latvijā. Par godu īpašajam notikumam, oktobra un novembra mēnešos Valmierā norisināsies vairāki mūzikas koncerti, kuros valmieriešiem un pilsētas viesiem būs iespēja baudīt kvalitatīvu mūzikas programmu gan skolas audzēkņu un absolventu, gan arī pedagogu izpildījumā. Valmieras kultūras dzīve jau izsenis nav iedomājama bez Valmieras Mūzikas skolas, bet par to vairāk zina stāstīt skolas pedagogi.

Kopš pašiem pirmsākumiem skolā darbojas Valmieras Mūzikas skolas klavieru klase, kas savas pastāvēšanas laikā piedzīvojusi izcilus pedagogus un absolventus, kas kļuvuši par labiem un Latvijā pazīstamiem mūziķiem, piemēram, Jānis Ķepītis, Vilma Cīrule, Jautrīte Putniņa, Maija Saiva, Artūrs Maskats, Santa Ratniece, Ance Purmale un daudzi citi.

„Šobrīd Valmieras Mūzikas skolā audzēkņu skaita ziņā klavieru klase ir vislielākā -tajā mācās 96 bērni un strādā 11 pedagogi. Klavieru klase savā darbībā ir ļoti aktīva un mērķtiecīga. 1998.g.sadarbībā ar pianisti Jautrīti Putniņu izveidots arī unikāls „Pianistu ciltskoks Valmierā", kurā izpētīta klavieru klases pedagogu pianisma skola, kas sniedz interesantas ziņas par Valmieras, Latvijas un arī ārzemju pianistiem," stāsta klavieru klases vadītāja Ritma Pētersone.

Klavieru klases audzēkņi regulāri piedalās Ziemas mūzikas festivālos un Dārza koncertos Valmierā, uzstājušies ne tikai Latvijā, bet arī Norvēģijā, Zviedrijā, Vācijā, Čehijā, Polijā un Lietuvā, kā arī kļuvuši par vairāku valsts un starptautisko konkursu laureātiem. Pērn tika aizsākta arī jauna tradīcija - pedagogu Anitas Morozovas un Ritmas Pētersones audzēkņu koncerts kopā ar Valmieras Drāmas teātra aktieriem.

Pirmais koncerts notika sadarbībā ar aktieri Ivo Martinsonu un guva lielu klausītāju atsaucību. Par tradīciju kļuvis arī atklātais koncerts, kas ik gadu decembrī notiek Jāzepa Vītola kamermūzikas zālē. Nozīmīgākais pasākums, ko šobrīd organizē mūzikas skolas klavieru klase, nenoliedzami ir Starptautiskais pianistu konkurss, kas 2011.gada 26.janvārī Valmierā norisināsies jau 16.reizi.

„Audzēkņu rezultāti un panākumi, publikas atsaucība ir labākais apliecinājums darbības nozīmīgumam un ražīgumam, taču klavieru klase joprojām ir attīstībā! Apzinoties jau noieto vēstures ceļu un meklējot tālākās attīstības iespējas, novēlu audzēkņiem un pedagogiem sasniegt arvien jaunas virsotnes," saka klavieru klases vadītāja Ritma Pētersone.

Līdz ar skolas dibināšanu, 1920.g. darbu uzsāka mūzikas teorijas klase Arnolda Sinepa vadībā. Tas ir priekšmets, kas jāapgūst ikvienam audzēknim. Mazākajās klasēs tā ir mūzikas mācība, vecākajās - solfedžo. Paralēli tiek mācīta arī mūzikas literatūra, lai paplašinātu audzēkņu redzesloku mūzikas jomā, kā arī attīstītu un pilnveidotu bērna muzikālās dotības," stāsta Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā Larisa Palkavniece.

Jau no Valmieras Mūzikas skolas pirmsākumiem līdz ar jauno pianistu apmācību tika iedibināta arī vijoles spēles klase. Tās pirmie pedagogi bija Eduards Vīnerts, Vilis Švinka un Helmers Pavasars. Darbs ritējis aktīvi un skolā darbojies pat stīgu orķestris. Valmieriešiem bija reta iespēja noskatīties pat F.Lehāra operetes „Grāfs fon Luksemburgs" iestudējumu, jo orķestrī muzicēja skolas audzēkņi un pedagogi.

„Īpaši labā atmiņā mums, tagadējiem pedagogiem, ir ilggadējais vijoles spēles skolotājs Eduards Jirgensons, kura darbība aptvēra laika posmu no 1953.-2006.gadam.

Šobrīd stīgu instrumentu nodaļā mācās 69 audzēkņi," stāsta stīgu klases vadītāja un vijoles spēles skolotāja Inguna Birzniece. „Tāpat kā agrāk, arī tagad ne mūzikas skolas, ne Valmieras koncertdzīve nav iedomājama bez mūsu audzēkņu līdzdalības. Tie ir gan solisti, gan arī orķestri, kas darbojas pat vairākos sastāvos. Īpaši jāatzīmē arī fakts, ka spēle orķestrī dod iespēju arī skolas absolventiem neaizmirst iegūto spēles prasmi. Tāpat vienmēr kopā ar saviem audzēkņiem muzicējam arī mēs - viņu skolotājas."

Inguna Birzniece atzīst, ka vislielākais gandarījums ir brīžos, kad skolas absolventi izsaka vēlmi turpināt apgūt instrumenta spēli un darboties orķestrī. „Ir liels prieks brīžos, kad redzi, ka nav velti strādāts un audzēkņiem ir interese turpināt mācības, izkopt talantu, lai sasniegtu savus mērķus."

Laika gaitā Valmieras Mūzikas skolā tika izveidota arī pūšaminstrumentu klase un tās pirmais pedagogs bija mežradznieks Arvīds Dēliņš. „Šogad mācības uzsāka 77 pūšamo instrumentu klases audzēkņi. Laika gaitā pūšamo instrumentu klasei pievienojās arī sitamo instrumentu klase. Pēc ilgāka pārtraukuma skolā atkal darbojas pūtēju orķestris, kas tiek veidots no mūzikas skolas audzēkņiem. Labākie mūzikas skolas audzēkņi līdztekus spēlē arī Valmieras bigbendā un pūtēju orķestrī „Signāls". Piedalāmies arī dažādos konkursos un festivālos," stāsta Sandris Dubovs.

1948.gadā pirmā skolotāja Artūra Salaka vadībā darbu uzsāka kokles klase. Kādu laiku audzēkņu trūkuma dēļ bija zināmi pārtraukumi, bet aktīvu darbību tā atsāka 1979.gadā skolotājas Aelitas Ozoliņas vadībā. Audzēkņi skolotājas vadībā darbojās ļoti aktīvi, tika nodibināts pat ansamblis, kurš vienmēr uzstājās gan pilsētas svētkos, gan arī citos svinīgos pasākumos.

Kokles klase arī šobrīd ir ļoti aktīva - izveidots kokļu kvartets „Accorda", kas jau guvis lielu atzinību un šogad X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos ieguva 1.pakāpes diplomu. Ir liels prieks par skolotāju un audzēkņiem, kas darbojas šajā klasē, jo kokle jauniešu vidū nav ļoti izplatīts instruments. Šobrīd to apgūst deviņi audzēkņi, taču pamazām interese rodas arvien lielāka, arī no koncertu apmeklētāju puses.

1952.g. darbu uzsāka akordeona klase skolotāja Dmitrija Mirska vadībā. „Darbības pirmsākumos akordeona klases nodarbības bija ļoti kupli apmeklētas - vairāk kā 40 audzēkņu, taču pamazām interese par šo instrumentu samazinājās. Šobrīd akordeona spēli apgūst astoņi audzēkņi un jācer, ka laika gaitā spēsim šo klasi iedzīvināt arvien vairāk, jo savulaik Valmieras Mūzikas skolā darbojās pat akordeonistu orķestris, kas regulāri uzstājās dažādos sarīkojumos un koncertos," atminas Larisa Palkavniece.

Valmieras mūzikas skolā šogad rit arī 22.gads kopš pastāv Irēnas Zelčas izveidotā kora klase. „Pašos pirmsākumos kora klasē darbojās 14 audzēkņi, ar kuriem Sv.Sīmaņa baznīcā uzvedām Jautrītes Putniņas bērnu operu „Kaķis un pele". Ar to būtībā aizsākās aktīva koncertdzīve. Interesanti, ka arī tad, kad atzīmējām kora klases 20 gadu jubileju, atkal uzvedām operu - Māra Lasmaņa „Iedomīgais sienāzītis"," stāsta kora klases vadītāja Irēna Zelča.

Kora klasē šobrīd kopumā mācās 65 audzēkņi divās grupās - jaunāko klašu koris un vecāko klašu koris. Iepriekšējos gados kora klases audzēkņi bijuši gan valsts, gan Radio koru, gan arī starptautisku koru konkursu laureāti. Šovasar panākumi gūti X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Kora klases audzēkņi daudz koncertējuši arī ārpus Latvijas - Zviedrijā, Dānijā, Polijā, Vācijā, Somijā, Slovākijā, Lietuvā.

„Savā darbībā esam ļoti aktīvi un radoši, arvien meklējam jaunus izaicinājumus. Pērn piedalījāmies bērnu rokoperā „Olivers", kas notika arēnā Rīga. Esam sadarbojušies ar tādiem komponistiem kā Imants Kalniņš, Jānis Lūsēns, Ilze Laila Purmaliete, Māris Lasmanis un daudziem citiem. Ik gadu klausītājiem piedāvājam divas koncertprogrammas, kurās piedalās visi kora klases audzēkņi. Neesam liels kolektīvs, bet tieši tas veicina saliedētību un veido mūsu kora personību," atzīst Irēna Zelča.

1989.g. darbu uzsāka ģitāras klase. Kopš 1996.g. to vada mūzikas skolas absolvents Aivars Zirnis un audzēkņiem ir iespēja apgūt klasiskās ģitāras spēli. Šobrīd ģitāras spēli apgūst 19 audzēkņi. Tā ir vispieprasītākā klase un gadās, ka interesentiem pat jāgaida rindā., lai varētu apmeklēt nodarbības.

„Domājot par nākotni, Valmieras Mūzikas skola iecerējusi stingri turēties virs ūdens, ja tā var teikt," saka direktora vietniece izglītības jomā Larisa Palkavniece.

„Mēs noteikti gribam pastāvēt un strādāt, nesamazinot nodaļu skaitu un mācīt visus instrumentus, ko līdz šim esam mācījuši. Iespēju robežās vēlētos pat darbību paplašināt, izveidojot mūsdienu ritma mūzikas izglītības programmu. Bērniem tas ļoti interesē un interesentu, kas vēlētos apgūt šo programmu, noteikti būtu. Šobrīd viss atkarīgs no valsts politikas, taču pieprasījums mūzikas skolas sniegtajiem pakalpojumiem ir liels. Bērnus un jauniešus interesē mūzika, viņiem ir vēlme to apgūt profesionāli.

Cilvēki arvien vairāk saprot, ka mūzika palīdz cilvēkam attīstīties vispusīgi. Protams, visi nav un nebūs profesionāli mūziķi, taču viņi būs pilnvērtīgi attīstītas personības, kam dzīvē veiksies," atzīst Larisa Palkavniece un aicina ikvienu apmeklēt skolas jubilejas koncertus, lai gūtu pozitīvas emocijas.

Skolas jubilejai veltītie koncerti:

23.10. pl.17:00 Vokālās mūzikas koncerts (Gaidas Ungures vokālā studija). Jāzepa Vītola kamermūzikas zālē

29.10. pl.18:00 Klavieru nodaļas audzēkņu, absolventu un skolotāju koncerts. Valmieras 5. vidusskolas zālē

30.10. pl.17:00 Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu, absolventu un skolotāju koncerts. Valmieras 5. vidusskolas zālē

03.11. pl.18:00 Ģitāras nodaļas audzēkņu, absolventu un skolotāja koncerts Jāzepa Vītola kamermūzikas zālē

05.11. pl.18:00 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu, absolventu un skolotāju koncerts. Valmieras 5. vidusskolas zālē

13.11. pl.17:00 Kora klases un kokles klases audzēkņu, absolventu un skolotāju koncerts. Valmieras 5. vidusskolas zālē

20.11. pl.16:00 Valmieras Mūzikas skolas 90 gadu jubilejas noslēguma koncerts. Valmieras kultūras centrā

Izglītība