Valmieras Profesionālās izglītības kompetences centrs

Ceturtdien, 28.janvārī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti konceptuāli atbalstīja sagatavoto Valmieras Profesionālās izglītības kompetences centra attīstības un investīciju stratēģiju 2010.-2015.gadam. Stratēģija tiks iesniegta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto dokumentu „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. - 2015.gadam", Valmierā iecerēts veidot vienu no profesionālās izglītības kompetences centriem. 2009.gada nogalē Izglītības un zinātnes ministrija uzdeva pašvaldībām kopā ar profesionālās izglītības iestādēm izstrādāt profesionālās izglītības stratēģiju un līdz šā gada februārim dot atbildi par turpmāko darbību.

Profesionālās izglītības stratēģijas izstrādes darba grupas veidotā Valmieras Profesionālās izglītības kompetences centra attīstības un investīciju stratēģija 2010.-2015.gadam paredz, ka kompetences centru Valmierā iecerēts veidot uz Valmieras 36.arodvidusskolas bāzes, apvienojot to ar Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolu.

Valmieras 36.arodvidusskolas direktors, darba grupas vadītājs Guntars Bilsēns pastāstīja, ka Kompetences centra izveidošanai plānots valsts un Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums aptuveni četru miljonu latu apmērā. Saņemot paredzētos līdzekļus pilnā apjomā, par tiem paredzēts izbūvēt jaunu piebūvi līdzšinējām Valmieras 36.arodvidusskolas ēkām, iekārtot modernas laboratorijas, izveidot eksaminācijas centru, mācību viesnīcu, bibliotēku un sporta centru.

Jaunbūves platība plānota aptuveni 4000m2, bet kopējā Valmieras Profesionālās izglītības kompetences centra platība iecerēta vairāk nekā 6880m2.

Kompetences centra specializācija būs pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas, ēdināšanas pakalpojumi, viesnīcu un restorāna pakalpojumi, sadarbībā ar Vidzemes Profesionālās izglītības centru nodrošinot arī sākotnējās profesionālās izglītības iespējas metālapstrādē, elektrotehnikā un kokapstrādē

Izglītība