Valmieras Valsts ģimnāzija – Latvijas skolu topa augšgalā

Laikraksts „Neatkarīgā Rīta avīze" jau vairākus gadus veido vispārizglītojošo skolu topu, ņemot vērā iepriekšējā mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātus. Šogad topā iekļautas tikai ilggadējās valsts ģimnāzijas, jo to audzēkņiem tiek izvirzītas augstākas prasības vidējās izglītības iegūšanā. Labāko vidū ir arī Valmieras Valsts ģimnāzija, ieņemot augsto devīto vietu.

Veidojot skolu reitingu, ņemti vērā aizvadītā mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti, izvērtējot skolēnu skaitu, kuri ieguvuši augstākos eksāmenu novērtējumus - A, B un C līmeņus. Valmieras Valsts ģimnāzijā augstākā līmeņa vērtējumus saņēmuši 88% absolventu, kas ir atbilstoši arī vidējiem rādītājiem starp valsts ģimnāzijām kopumā.

Lai izglītības iestāde varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu, tai jāatbilst vairākiem kritērijiem - jāīsteno vispārējās vidējās izglītības programmas ne mazāk kā trijos virzienos, skolēnu skaits nav mazāks par 350, iepriekšējos divos mācību gados ne mazāk kā 75 % skolēnu mācību sasniegumu novērtējums centralizētajos eksāmenos nav bijis zemāks par C līmeni un izglītības iestāde veic pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas.

Izglītība