Valmieras Valsts ģimnāzijā norisinās starptautiski atzītā vācu valodas diploma eksāmens

"Trešdien, 2.decembrī, vairāk nekā 40 skolēni no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Limbažiem, Cēsīm, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Daugavpils Valmieras Valsts ģimnāzijā piedalījās starptautiski atzītā vācu valodas diploma (DSD) eksāmena rakstiskajā daļā," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna.

Valmieras Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotājs Jens Grabovskis (Jen Grabowski) informē,jis, ka eksāmena rakstiskajā daļā tika pārbaudīta skolēnu prasme izprast tekstu vācu valodā un atbildēt jautājumus par teksta saturu, iekļauti arī klausīšanās uzdevumi un teksta sagatavošanas prasmes.

Jens Grabovskis skaidrojis, ka rakstiskās daļas izvērtēšana notiks Vācijā, bet eksāmena otru - mutvārdu daļu - skolēni varēs nokārtot janvārī. Starptautiski atzītais diploms svinīgā pasākumā tiks pasniegts pavasarī.

L. Tarbuna skaidro, ka lai iegūtu starptautiski atzīto vācu valodas diplomu un sagatavotos gan eksāmena rakstiskajai, gan mutiskajai daļai, skolēni apgūst vācu valodu septiņus gadus. Iegūtais diploms apliecina, ka audzēkņu vācu valodas zināšanas atbilst Eiropas valodu prasmes C1 līmenim - skolēns spēj sazināties vācu valodā bez problēmām.

Iegūtais diploms tiek pielīdzināts centralizētajam vācu valodas eksāmenam, taču tas dod papildu iespēju diplomandiem uzsākt studijas Vācijas augstskolās bez citiem vācu valodas zināšanu pārbaudījumiem. Jāpiebilst, ka iespēju studēt Vācijā jau izmantojuši vairāki Valmieras Valsts ģimnāzijas absolventi.

"Pirms vairākiem gadiem Valmieras Valsts ģimnāzijā izveidots Vidzemes reģiona Vācu valodas diploma eksaminācijas centrs. Šobrīd centru vada viesskolotājs no Vācijas Jens Grabovskis," atgādina L. Tarbuna.

Izglītība