Valmieras Valsts ģimnāzija sadarbosies ar Tartu (Igaunija) izglītības iestādēm

12.martā Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors (VVĢ) Jānis Zemļickis, direktora vietnieks Uģis Švalbe un izglītības metodiķe Jolanta Šekstello kopā ar Vidzemes televīzijas pārstāvjiem apmeklēja vairākas Tartu (Igaunija) vispārējās izglītības iestādes - Tartu Hugo Treffner ģimnāziju, Noo pamatskolu (Nõo Põhikool) un Lahte ģimnāziju.

Vizītes laikā Tartu izglītības iestādēs tika pārrunātas Valmieras Valsts ģimnāzijas un Igaunijas skolu sadarbības iespējas. VVĢ direktors Jānis Zemļickis skaidro, ka Tartu Hugo Treffner ģimnāzijā, tāpat kā Valmieras Valsts ģimnāzijā, skolēni var izvēlēties padziļināti apgūt vācu valodu un mācību noslēgumā iegūt starptautisko atzīto vācu valodas diplomu (DSD).

„Tartu Hugo Treffner ģimnāzijā pārrunājām sadarbības iespējas galvenokārt vācu valodas apmācības jomā. Viesojoties Noo pamatskolā, iepazinām novērtējuma sistēmu Igaunijā, uzzinājām vairāk par darbu ar talantīgajiem bērniem. Tāpat igauņu kolēģi dalījās pieredzē par izglītības sistēmu Igaunijā, piemēram, par to, ka skolēniem līdz pat 9.klasei tiek nodrošinātas bezmaksas pusdienas un segti uzturēšanās izdevumi dienesta viesnīcā," pastāstīja Jānis Zemļickis.

Savukārt Lahte ģimnāzijā gūta pieredze darbā ar skolas medijiem, jo šajā ģimnāzijā ir attīstīta skolas radio sistēma un televīzija. „Viesošanās Lahte ģimnāzijā mūs motivēja domāt par ģimnžijas radio pilnveidošanu, radās arī vairākas ieceres sadarbībai mediju un moderno tehnoloģiju jomā.

Jau tuvākajā laikā gaidām ciemos delegāciju no Tartu, kuras sastāvā būs gan izglītības iestāžu, gan pašvaldības pārstāvji. Vizītes laikā noteikti turpināsim jau iesāktās sarunas par Valmieras Valsts ģimnāzijas un Tartu izglītības iestāžu sadarbību," informē Jānis Zemļickis.

Izglītība