Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkņi gatavojas starptautiski atzītā vācu valodas diploma eksāmenam

„2.decembrī Valmieras Valsts ģimnāzijā notiks starptautiski atzītā vācu valodas diploma (DSD) eksāmena rakstiskā daļa. Eksāmenā piedalīsies vidusskolēni, kuri izvēlējušies padziļināti apgūt vācu valodu. Eksāmena rakstiskās daļas izvērtēšana notiks Vācijā, bet mutvārdu daļu varēs nokārtot pavasarī. Lai iegūtu starptautiski atzīto vācu valodas diplomu un sagatavotos gan eksāmena rakstiskajai, gan mutiskajai daļai, skolēni apgūst vācu valodu septiņus gadus.

 

Iegūtais diploms apliecina, ka audzēkņu vācu valodas zināšanas atbilst Eiropas valodu prasmes C1 līmenim - skolēns spēj sazināties vācu valodā bez problēmām, un, lai iestātos kādā no Vācijas augstskolām, viņam nav jākārto šīs svešvalodas iestājeksāmens," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna.

 

Viņa atgādina, ka kopš šā gada 1.septembra Valmieras Valsts ģimnāzijā vācu valodu māca viesskolotājs Jens Grabovskis (Jen Grabowski). Lai novērtētu viesskolotāja vācu valodas mācību metodes, kā arī skolēnu gatavošanos vācu valodas eksāmenam, 10.novembrī Valmieras Valsts ģimnāzijā viesojās Vācijas Ārlietu ministrijas ārvalstu skolu izglītības pārvaldes metodiskā konsultante Mehtilde Špīgele (Mechthild Spiegel).

 

 Viņa pastāstījusi, ka Latvijā ir 15 izglītības iestādes, kur vidusskolēni padziļināti apgūst vācu valodu un var iegūt turpmākajai karjerai svarīgo diplomu. Padziļināti vācu valodu māca Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Valmierā un Rīgā.

 

Latvijā vācu valodu šogad māca četri viesskolotāji no Vācijas, viens no tiem - Jens Grabovskis izvēlējies Valmieru. Viņš informējis, ka turpmāko piecu gadu plāni noteikti saistīti ar Valmieras Valsts ģimnāziju. Iepriekš Jens Grabovskis mācījis vācu valodu Daugavpils Universitātē.

 

Mehtilde Špīgele papildina, ka viesskolotāji skolēniem spēj daudz piedāvāt - gan jaunas mācību metodes valodas apmācībā, gan iepazīstināt ar valodas kontekstu - valsts kultūru. Tāpat viesskolotāji veicina sadarbību starp Latvijas un Vācijas skolām, lai audzēkņi varētu doties abpusējos mācību braucienos, izstrādāt kopīgus projektus, dzīvot ģimenēs, kā arī iegūt jaunus draugus un iespaidus.

 

„Mūsu sadarbības laikā esmu pārliecinājusies, ka Valmieras Valsts ģimnāzija ir atvērta jaunām, labām idejām. Ģimnāzija ir viena no pirmajām skolām, kas atsaukusies jaunam Vācijas Ārlietu ministrijas sadarbības piedāvājumam - nākamā gada pavasarī uzņemt kolektīvā vācu jaunieti, kurš izteicis vēlēšanos strādāt Latvijas izglītības iestādē, ar savām idejām un zināšanām palīdzot izvēlētajai skolai. Skolai no šīs pieredzes tikai iegūs, jo par visiem ar finansēm saistītiem jautājumiem parūpēsies Vācijas valdība," teikusi Mehtilde Špīgele.

 

„Pirms vairākiem gadiem Valmieras Valsts ģimnāzijā izveidots Vidzemes reģiona Vācu valodas diploma eksaminācijas centrs," atgādina L. Tarbuna.

Izglītība