Valmieras Viestura vidusskolā notiks absolventu salidojums

Sestdien, 22.maijā Valmieras Viestura vidusskolā norisināsies jau 10. absolventu salidojums, uz kuru aicināti skolas absolventi, bijušie skolotāji un citi skolas darbinieki.

No plkst.16 sāksies salidojuma dalībnieku reģistrācija un plkst. 16:30 norisināsies Valmieras Viestura vidusskolas skolotāju un bijušo kolēģu tikšanās improvizētā pedagoģiskās padomes sēdē. Plkst. 17.30 notiks salidojuma ieskaņu koncerts skolas pagalmā, savukārt plkst.18 sāksies svinīgais pasākums skolas sporta zālē. Salidojuma dalībniekus priecēs skolēnu teātra „Sprīdītis" izrāde, kā arī svētku balle un nakts koncerts.

Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā. Skolas pirmsākumi meklējami Valmiermuižā, kur 1923. gadā tika izveidota Valmieras pagasta sešu klašu pamatskola. Kad skolu beidza pirmo gadu absolventi, tai tika dots latviešu virsaiša Viestura vārds. Pēcāk skola tika paplašināta un 1939. gada 10. decembrī oficiāli tika atklāta jaunā skolas ēka. Šo datumu arī uzskata par mūsdienu Viesturskolas dzimšanas dienu.

Gadu gaitā mainījās skolas nosaukumi un 1950. gadā Viestura septiņgadīgā skola kļuva par pilsētas skolu. 1957. gadā skolu pārveidoja par vidusskolu. Par tās direktori kļuva Vera Kupča, kuru ar labu vārdu atceras daudzas absolventu paaudzes. Par nozīmīgu skolas vizītkartes daļu kļuvis arī skolēnu teātris „Sprīdītis", kas labi pazīstams ar mākslinieciski augstvērtīgiem lugu iestudējumiem.

Skolas absolventu vidū ir visdažādāko profesiju pārstāvji - gan aktieri, televīzijas un radio personības un mūziķi, gan arī sportisti un zinātnes jomas darbinieki. Skolas vārdu pasaulē nes arī diplomāti, juristi, mediķi, lauksaimniecības speciālisti, politiķi, kā arī vairāki pašvaldību un kultūras darbinieki. Šobrīd skolā strādā 66 skolotāji un mācās 778 audzēkņi ne tikai no Valmieras, bet arī no Burtnieku novada un citiem Vidzemes reģioniem.

Izglītība