Valsts galvotos studiju un studējošā kredītus izsniegs SEB banka

Šodien, 2. februārī, AS „SEB banka" tika atzīta par uzvarētāju Finanšu ministrijas rīkotajā izsolē par tiesībām 2012. gadā izsniegt studiju un studējošā kredītus ar valsts vārdā sniegto galvojumu. Kopējais finansēšanas apjoms, ko SEB banka šogad piešķirs kā studiju vai studējošā kredītus, ir 28,7 miljoni latu.

SEB bankas valdes locekle Ieva Tetere: „Arī šogad kā vienu no mūsu prioritātēm esam izvirzījuši sadarbību ar jauniešiem. Viens no veidiem, kā banka var atbalstīt jauniešu attīstību un izaugsmi, ir nodrošināt iespēju studēt.

 

Tādēļ arī šogad esam atsaukušies valsts aicinājumam iesaistīties augstākās izglītības finansēšanā. Papildu šai iespējai piedāvājam studentiem SEB bankas Jauniešu komplektu, kas pirmajā gadā ļauj izmantot būtiskākos ikdienas finanšu pakalpojumus bez maksas." 

 

SEB bankas iegūtās tiesības kā vienīgai bankai paredz izsniegt studiju un studējošo kredītus visu Latvijas augstskolu studējošajiem par kopējo summu:

 

- studiju kredīti ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 28 102 429,70 eiro apmērā, kas  saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu ir ekvivalents 19 750 000 latu (procentu likme kredītiem latos - sešu mēnešu RIGIBOR plus 1.00%; procentu likme kredītiem eiro valūtā - sešu mēnešu EURIBOR plus 1,85%);

 

- studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 12 773 831,68 eiro apmērā, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu ir ekvivalents 8 977 500 latu (procentu likme - sešu mēnešu RIGIBOR plus 1.00%; procentu likme kredītiem eiro valūtā - sešu mēnešu EURIBOR plus 1,85 %). 

 

Arī  2011. gadā SEB banka bija vienīgā banka Latvijā, kura izsniedza valsts galvotos studiju un studējošo kredītus. Kopumā 2011. gada laikā studentiem tika piešķirti 4038 kredīti 13 miljonu latu apmērā, no kuriem 77% bija studiju kredīti, kas paredzēti studiju maksas segšanai, bet 23% studentu bija izvēlējušies studējošā kredītus ikdienas tēriņiem. 55% studējošo kredītus izvēlējās saņemt latos, bet 45% - eiro valūtā. SEB banka kopā iepriekšējos gados izsniegusi jau 13 130  studiju un 5 382 studējošo kredītus ar valsts galvojumu.  

Izglītība