Valsts reģionālās attīstības aģentūra uzsāk kompensāciju aprēķinu un izmaksu novadu pašvaldībām par skolēnu pārvadāšanas izdevumiem

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) uzsāk pieteikumu pieņemšanu, lai veiktu kompensāciju izmaksu novadu pašvaldībām par tām radušies izdevumiem, sedzot reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumus.

 

Lai palīdzētu risināt skolēnu transportēšanas jautājumu pašvaldībās, kuras skārusi Izglītības sistēmas reforma un skolu tīkla optimizācija, VRAA Sociālās drošības stratēģijas ieviešanas ietvaros veiks faktisko izdevumu kompensāciju skolēnu braukšanas izdevumiem.

 

Pašvaldībām tiks kompensēti izdevumi par reorganizēto un likvidēto izglītības iestāžu skolēnu braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar nokļūšanu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, sākot no š.g.10.oktobra.

VRAA nodrošinās kompensāciju aprēķinu un izmaksu novadu pašvaldībām. Kompensācijai tiks piešķirti valsts budžeta līdzekļi 90% apmērā no pašvaldības budžeta faktiskajiem izdevumiem.

 

Kompensāciju izmaksa ir būtisks Sociālās drošības stratēģijas ieviešanas pasākums, lai finansiāli stiprinātu pašvaldības. Savukārt Sociālā drošības tīkla stratēģija ir daļa no starptautiskās palīdzības programmas Latvijai, ko plāno sniegt Eiropas Komisija un Starptautiskais Valūtas fonds.

Grozījumi 2009.g. 4.augusta noteikumos Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos", nosaka mehānismu, kādā veidā VRAA aprēķina un izmaksā pašvaldībām faktiski veikto izdevumu kompensāciju.

 

Papildus informējam, ka VRAA sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministriju un ar Šveices Konfederācijas finansiālu atbalstu ievieš Latvijas - Šveices sadarbības programmas projektu „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus".

 

Projekta ietvaros nākamajam mācību gadam plānots iegādāties vismaz 110 autobusus 59 pašvaldībām skolēnu pārvadāšanai no dzīvesvietas uz mācību iestādi un atpakaļ.

Izglītība