Variņos izvēlas skautus un gaidas

"Nometnes!" vienprātīgi atzīst Variņu skauti un gaidas, taujāti, kas viņiem šajā organizācijā patīk vislabāk.

 

Valsts svētku priekšvakarā jaunus biedrus uzņēma 28. Variņu gaidu vienība un 16. Variņu skautu vienība. Gaidām piepulcējās pagasta pamatskolas skolnieces Arta Ābeltiņa (4. klase), Laura Brasle un Amanda Valtere (abas - 5. klase). Skautu rindās iestājās Lauris Mazjānis (5. klase) un Kristiāns Kurpnieks (6. klase).

"Man patīk dzīvnieki un daba, un tas, ka var palikt nometnē pa nakti teltī," saka Amanda Valtere. Pirms tam viņa trīs gadus darbojās guntiņās.

Pavisam Variņu skautu un gaidu vienībās, ieskaitot guntiņas un mazskautus, darbojas vairāk nekā 20 bērni un pusaudži. "Uzņemam nevis tos bērnus, kuri vēlas, bet tos, kurus vienības vadītājs uzskata par atbilstošu biedra statusam.

 

Viņiem jāiztur pārbaudījumi gan vēsturē, gan skautu un gaidu mākās, piemēram, jāprot siet mezgli vai jāceļ būves, neizmantojot naglas. Obligāti aiz muguras jābūt vienai nometnei," stāsta 28. Variņu gaidu vienības vadītāja, pagasta pamatskolas direktore Agita Birkenšteina.

 

 Variņu skautu vienību vada viņas dzīvesbiedrs, Variņu pagasta pārvaldnieks Uldis Birkenšteins. Jaunie biedri jau saņēmuši piederības zīmes. Skautiem tas ir zaļš kaklauts un nozīmīte, gaidām - pelēks kaklauts un nozīmīte.

Izglītība