Variņos paldies saka Pērļu svētkos

Variņu pamatskolas kolektīvs svinēja tradicionālos Pērļu svētkus. Jau sesto gadu skola pateicas saviem audzēkņiem, kuri ieguvuši augstus rezultātus mācību olimpiādēs un sporta sacensībās.

ogad skolā ir arī jaunums. Pirmo reizi Pērļu svētkos skola pasniedza ceļojošo balvu - "pūci" klasei, kurai ir visaugstākā vidējā atzīme. To šajā mācību gadā ieguvusi 8. klase (audzinātāja Laila Valtere) ar 6,83 ballēm.

"Vēlamies panākt, lai skolēni rūpētos cits par citu un lai mācīšanās process rezultātā būtu produktīvāks," par jauno balvu saka Variņu pamatskolas direktore Agita Birkenšteina.

Jau otro gadu skola pasniedza vēl vienu "pūci". Šī atzinība uz mūžu paliek tā skolēna īpašumā, kuram atestātā ir Variņu skolā augstākā vidējā atzīme. Šogad mācībās labākā ir 9. klases skolniece Zane Ošiņa. Viņas vidējā atzīme ir 9,07 balles.

Vakar skola pateicās arī saviem audzēkņiem par panākumiem mācību olimpiādēs. Skolotāja Jāņa Pērles audzēknis Reinis Butāns ieguvis pirmo vietu valstī mājturības tehnoloģiju olimpiādē. Baibai Podniecei (skolotāja Astrīda Stīpniece) ir pirmā vieta valstī Bībeles olimpiādē. Zane Ošiņa (skolotāja Māra Lāce) ieguvusi atzinību latviešu valodas olimpiādē Smiltenes novadā. Uvim Muižniekam (skolotāja Anna Sebre) novadā ir atzinība fizikā.

Pērļu svētkos skolēnus un pedagogus Pērļu svētkos ar koncertu iepriecināja dzejniece Marika Svīķe un muzikants Jānis Žagariņš. Labākie skolēni parakstījās skolas sasniegumu grāmatā. Noslēdzot mācību gadu, Variņu pamatskola pateicas visiem saviem atbalstītājiem, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem.

Izglītība