Variņu pamatskolā ciemojas populārs lektors un kaimiņu skolēni

Variņu skolai iepaticies uzņemt ciemiņus. Nesen pie viņiem pirmo reizi viesojās vienaudži no Palsmanes pamatskolas un lektors Kaspars Bikše no "Pedagoģiskās meistarības skolas".

 

Skolēni sacentās dziesmu cīņās. Uzvarēja ciemiņu komanda. Pasākumu organizēja un palsmaniešus ciemos ielūdza Variņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde.

 

Pašpārvaldes kultūras ministre Santa Mazjāne (9. klase) spriež, ka dziesmu cīņas izdevās diezgan labi. "Man patika. Arī Palsmanes komandai ļoti patika," saka Santa. Pasākumu noslēdza diskotēka, kurā varēja atpūsties ar jauniegūtajiem paziņām.

 

S. Mazjāne spriež, ka nākamajā reizē ciemos varētu ielūgt skolēnus no Grundzāles un Rēveļu skolām un sacensties talantu šovā.

 

Skolas direktores vietniece audzināšanas darbā Ita Meļķe stāsta, ka ideja par skolu draudzēšanos radusies jau agrāk, kad variniešus uz "Popielu" ielūdza Grundzāles pamatskola, bet Palsmanes pamatskola uzaicināja uz erudītu konkursu.

 

Savukārt pedagogi aizvadītajā nedēļā ar interesi klausījās izglītības iestādes "Pedagoģiskās meistarības skola" lektora Kaspara Bikšes bezmaksas lekciju par to, kā iemācīties dzīvē justies vieglāk. To uzzināja arī vairāki skolēnu vecāki un 8. - 9. klases audzēkņi.

 

"Pedagoģiskās meistarības skola" kādai no skolām piedāvā bezmaksas lekciju reizi semestrī. Variņu pamatskola gaidīja rindā jau no rudens.

 

"Tas bija to vērts," gandarīta uzsver skolas direktore Agita Birkenšteina. Lektors skaidrojis dažādas situācijas, kā labāk sadarboties kolektīvā, kā mammai prasmīgāk runāt ar bērnu un saprast viņu dažādos vecuma posmos, kā cilvēkam sevi kontrolēt, un aplūkoja citas tēmas. Klausītāji psihoterapeitiskās spēlēs arī mācījās atbrīvoties no stresa, sasprindzinājuma, bailēm un nemiera.

 

K. Bikše "Ziemeļlatvijai" atzīst, ka šāda lekcija noder ne tikai pedagogiem un skolēniem, bet arī ārstiem, policistiem un citu profesiju pārstāvjiem, kuri strādā stresa situācijās.

 

"Ir ļoti svarīgi, ko tu pasaki otram cilvēkam un vēl svarīgāk, ko tu pasaki pats sev," būtību uzsver K. Bikše, "jo katrs pateiktais vārds ir enerģija, kas uzkrājas un materializējas notikumos. Reālā pasaule esam mēs katrs personīgi, un veidot pasauli labāku nozīmē būt labākam pret sevi."

 

Lektors skaidro, ka apkārtējie cilvēki nezina, kā izturēties pret tevi, un vienīgais, kas to viņiem pasaka priekšā, ir indivīda attieksme pašam pret sevi. Mijiedarbība notiek zemapziņas līmenī. Ja kāds dara pāri, tas nozīmē, ka cilvēks pats ar slikto attieksmi pret sevi ir pateicis priekšā, kā citiem pret viņu izturēties.

Izglītība