Variņu pamatskolā konkurss „Mūsu klases Lieldienu ola” 8

Mūsu skolā ir tradīcija, ka mācību gada laikā katra klase vienu mēnesi ir atbildīga par skolas halles estētisko noformējumu. Aprīlī par to rūpējas 1.klase un klases skolotāja Ilze Miķelsone.

Lai skolas jaunākajai klasei palīdzētu noformēšanā, radās ideja tajā iesaistīt visu klašu kolektīvus caur konkursu „Mūsu klases Lieldienu ola".

Konkursu izsludināju martā ar mērķi par prieku sev un citiem, visiem klases skolēniem, vienojoties kopīgā darbā, dekorēt savas klases Lieldienu olu, ko likt skolas Lieldienu ratos.

2.aprīlī rati ar klašu dekorētajām olām bija ceļā uz Lieldienām. Pirmssvētku nedēļas laikā visi skolēni, skolas darbinieki varēja novērtēt darbus, dodot tiem nosaukumus, izmantojot anketu. Klase drīkstēja balsot par kādas citas klases olu, jo, pats par sevi saprotams, ka savas klases dekorētā ola ir visskaistākā. Anketēšanu palīdzēja veikt jaunāko klašu skolotājas un vecāko klašu vecākie. Savu artavu darbu vērtēšanā deva vizuālās mākslas skolotāja Linda Kauliņa.

Apkopojot rezultātus, secināju, ka vērtēšanā piedalījās 74 respondenti izvērtējot visas 11 dekorētās olas (3.klasei - divas; 9.klasei - divas). Visvairāk balsu ieguva 9.klases ola, kurai varētu dot nosaukumu „Sarauj, Rīgas Dinamo!".

Otrs novērtētākais darbs bija 7. klases „Žagariņu oliņa". Trešo vietu dalīja 1.klases „Pavasarīgā ola" un 5.klases „Sēdies, Zaķi! Pieci!" ola. Skolotāja Linda atzina, ka, viņasprāt, visinteresantākās un visrūpīgāk izkrāsotās bija 3.klases olas. Vienu no tām skolēni nosauca par „Skudru taciņām".

Mērķis tika sasniegts - skolēni paši ar saviem zīmējumiem ir padarījuši skolas vidi skaistāku, interesantāku.

Skolas līnijā direktore Agita Birkenšteina un skolotāja Ilze Miķelsone ar īpašiem diplomiem un saldumiem, pateicās katram klases kolektīvam par atsaucību, piedaloties zīmējumu konkursā un tā vērtēšanā.

Četri labāk novērtētie darbi piedalās AS „Balticovo" konkursā „Krāso! Sūti! Svini!".

Gaidīsim 23.aprīli, kad konkursa komisija būs izvērtējusi visus iesūtītos klašu zīmējumus. Varbūt kāda no Variņu pamatskolas klasēm gūs balvu - ekskursiju uz jauno un moderno Balticovo olu ražošanas un šķirošanas kompleksu.

Komentāri 8

Vecāki

Vai tad tikaī Miķeļšone, šk6lā arī īr Mākslas, keramikas pulciņš kas no māla gatavoja olas plāksnes, zīmējumus arī no zīda. Pulciņa vadījāja Maiga pate darbus aīzveda uz konkursu Īecavu. Mūsu bērni bīja lotī pŗieccgi, varbūt,iegūs ekskursīju už Iecavu.

pirms 8 gadiem, 2012.04.21 22:48

Vecāki

Vai tad tikaī Miķeļšone, šk6lā arī īr Mākslas, keramikas pulciņš kas no māla gatavoja olas plāksnes, zīmējumus arī no zīda. Pulciņa vadījāja Maiga pate darbus aīzveda uz konkursu Īecavu. Mūsu bērni bīja lotī pŗieccgi, varbūt,iegūs ekskursīju už Iecavu.

pirms 8 gadiem, 2012.04.21 22:50

Vecāki

Vai tad tikaī Miķeļšone, šk6lā arī īr Mākslas, keramikas pulciņš kas no māla gatavoja olas plāksnes, zīmējumus arī no zīda. Pulciņa vadījāja Maiga pate darbus aīzveda uz konkursu Īecavu. Mūsu bērni bīja lotī pŗieccgi, varbūt,iegūs ekskursīju už Iecavu.

pirms 8 gadiem, 2012.04.21 22:51

Vecāki

Vai tad tikaī Miķeļšone, šk6lā arī īr Mākslas, keramikas pulciņš kas no māla gatavoja olas plāksnes, zīmējumus arī no zīda. Pulciņa vadījāja Maiga pate darbus aīzveda uz konkursu Īecavu. Mūsu bērni bīja lotī pŗieccgi, varbūt,iegūs ekskursīju už Iecavu.

pirms 8 gadiem, 2012.04.21 22:51

Vecāki

Vai tad tikaī Miķeļšone, šk6lā arī īr Mākslas, keramikas pulciņš kas no māla gatavoja olas plāksnes, zīmējumus arī no zīda. Pulciņa vadījāja Maiga pate darbus aīzveda uz konkursu Īecavu. Mūsu bērni bīja lotī pŗieccgi, varbūt,iegūs ekskursīju už Iecavu.

pirms 8 gadiem, 2012.04.21 22:56

Vecāki

Vai tad tikaī Miķeļšone, šk6lā arī īr Mākslas, keramikas pulciņš kas no māla gatavoja olas plāksnes, zīmējumus arī no zīda. Pulciņa vadījāja Maiga pate darbus aīzveda uz konkursu Īecavu. Mūsu bērni bīja lotī pŗieccgi, varbūt,iegūs ekskursīju už Iecavu.

pirms 8 gadiem, 2012.04.21 22:56

Vecāki

Vai tad tikaī Miķeļšone, šk6lā arī īr Mākslas, keramikas pulciņš kas no māla gatavoja olas plāksnes, zīmējumus arī no zīda. Pulciņa vadījāja Maiga pate darbus aīzveda uz konkursu Īecavu. Mūsu bērni bīja lotī pŗieccgi, varbūt,iegūs ekskursīju už Iecavu.

pirms 8 gadiem, 2012.04.21 22:56

I.Miķelsone

Paldies Mākslas pulciņa vadītājai Maigai Āboliņai par ieguldīto darbu! Par aktivitātēm konkursa "Balticovo" saistībā, vislabāk varētu pastāstīt vadītāja pati.
Mans uzdevums bija uzrakstīt par konkursu, kura organizēšanā piedalījos.

pirms 8 gadiem, 2012.04.30 11:01

Izglītība