Variņu pamatskolā: Viņu partijai konkurentu nebija

Pēc rudens brīvlaika Variņu pamatskolā pārbaudīs atstarotājus, bet vēlāk, kad tuvosies ziema, - maiņas apavus.

 

To apņēmušies darīt skolas jaunievēlētās pašpārvaldes ministri, prezidente Liene Ciemiņa un viceprezidente Klinta Beitika. Visi mācās 8. klasē.

Pašpārvaldei ir arī daudz citu ideju. "Solām dažādus pasākumus un aktivitātes vairāk nekā citus gadus," saka Elvijs Īvāns. Pirmais varētu būt Helovīna karnevāls.

Šajā mācību gadā Variņu pamatskolā pašpārvaldes vēlēšanās kandidēja tikai viena partija "Kas te, - mēs te!". Pašpārvaldē iekļuva visi kandidāti.

Skolas direktore Agita Birkenšteina nebrīnās par skolēnu mazo aktivitāti, dibinot partijas, jo pašpārvalde ir papildu darbiņš un papildu atbildība.

"9. klases skolēni vairāk domā par mācībām. Astotie vēl var rosīties un savu varēšanu parādīt pēc mācību darba pasākumu organizēšanā."

Skolas direktore piebilst, ka no pašpārvaldes gaida ne tikai idejas, bet arī to īstenošanas plānu un segumu. Drīz viņa tiksies ar visiem ministriem un klausīsies viņu redzējumu par to, ko darīt, lai skolas dzīve būtu vēl labāka. Pedagogu un pašpārvaldes sadarbību koordinēs skolotāja Laila Valtere. Visi pasākumi skolēniem būs jāsaskaņo ar skolas vadību.

Pašpārvalde jau nosauc vairākas konkrētas ieceres: basketbola turnīru starp klasēm; draudzēšanos ar citām skolām, piemēram, Palsmanes pamatskolu; atstarotāju pārbaudi, proti, vai tie ir visiem skolēniem un maiņas apavu pārbaudi ziemā.

"Ja visu dienu staigā ziemas apavos, tie sasvīst un skola smird," skaidro pašpārvaldes ministri. Ir arī nodoms pārbaudīt, vai skolēni apvākojuši mācību grāmatas, jo tās izsniedz skola.

Pašpārvalde, iespējams, izliks skolā ierosinājumu kastīti, kurā skolēni mestu lapiņas ar saviem priekšlikumiem. "Starpbrīžos vajadzētu mūziku," skolas radio jau tagad ierosina Madars Švēde (5. klase).

Prezidente un ministri sola, ka strādās čakli, lai savus solījumus izpildītu. Visi šo darbu uzņēmušies pirmo reizi. "Iepriekšējā mācību gadā pašpārvalde nebija īpaši aktīva. Skolā bija ļoti maz pasākumu," saka Liene Ciemiņa. Viņa pieļauj, ka toreizējās pašpārvaldes ministriem nebija laika vai arī varbūt bija uznācis slinkums.

"Mēs ejam pašpārvaldē, jo gribam, lai kaut kas notiktu," saka pašpārvaldes jaunā prezidente.

Izglītība