Variņu skolēni uz mākslas pulciņu uzcītīgi iet daudzus gadus

Variņu pamatskolā šī nedēļa ienāca ar košām pavasara krāsām un radošu noskaņu. Skolas vestibilā pirmdien atklāja pagasta tautas nama mākslas pulciņa audzēkņu un pulciņa vadītājas, daiļamata meistares Maigas Āboliņas darbu izstādi.

Ikviens interesents to var apskatīt līdz 12. martam darba dienās no pulksten 8.00 līdz 16.00. Blakus pulciņa vadītājas un bērnu veikumam izstādē izlikti arī M. Āboliņas privātmuzeja eksponāti - Ērģemē dzimušās rakstnieces Vijas Upmales brāļa Laimoņa Upmaļa gleznas un citi daiļdarbi. Tos viņš pērn uzdāvināja savai radiniecei M. Āboliņai, kura Variņos izveidojusi privāto muzeju.

Izstādi papildina Variņu pamatskolas 9. klases skolnieka Reiņa Butāna kokgriezumi un dekoratīvs māla kurmis. Šos darbus Reinis darinājis mājturības un tehnoloģiju olimpiādei novada un valsts mērogā. Skaistu kokgriezumu izstādei atvēlēja arī Reiņa mājturības skolotājs Jānis Pērle.

Variņu tautas nama mākslas pulciņu pārsvarā apmeklē vietējās pamatskolas audzēkņi vecumā no 1. līdz 9. klasei. Daudzi bērni izstādes atklāšanā ziņkārīgi meklēja savus darbus.

"Re, mans ir šitas māla trauciņš un māla pils," rāda pirmklasnieks Edgars Elstiņš. Viņš mākslas pulciņā mācās pirmo gadu. Nodarbības notiek skolas telpās reizi nedēļā. Zēns stāsta, ka mamma viņu mudinājusi apmeklēt visus pulciņus, arī dejošanu.

"Man patīk. Jāpaņem liels māla gabals, un vajag mīcīt, lai paliek kā bļoda," mākslas pulciņā iegūtajā pieredzē dalās Edgars.

Kristiāns Kurpnieks no 6. klases jau ieguvis mācekļa statusu un palīdz M. Āboliņai mācīt citus bērnus. Viņa stāžs mākslas pulciņā ir gandrīz seši gadi. "Var uztaisīt daudzas interesantas lietas, ko pats grib," pusaudzis to uzskata par lielāko ieguvumu.

Mākslas pulciņu, sākot no 1. klases, apmeklē arī tagadējā 7. klases skolniece Alma Butka. "Labi, ka tepat ir tāds pulciņš. Dalības maksa arī nav diez ko liela. Skolotāja Maiga mums vēl dod savus piederumus. Tagad izstādē var redzēt bērnu talantu. Darbiņi ir skaisti," slavē Alma.

M. Āboliņa jau piepildījusi astoņas lielas kastes ar savu audzēkņu darbiem. Pietrūkst vietas, kur tos visus uzglabāt. Viņa māca bērnus strādāt ar mālu un dzintaru, apgleznot zīdu, stiklu, porcelānu un flīzes, ar ko aizraujas arī pati. Vēl no maziem ķieģelīšiem bērni pacietīgi būvē pilis un cietokšņus.

Skolā atvērtā izstāde arī pagasta ļaudīm ir iespēja vērot bērnu un pieaugušo izdomu savu darbu krāsu un formu izvēlē. Ciemata daudzdzīvokļu mājā Oktobra ielā1a iekārtotais M. Āboliņas privātmuzejs šobrīd ir slēgts. Viena no telpām applūda, kad kādā dzīvoklī trešajā stāvā aizsala un saplīsa ūdens krāns.

Pirmdien papildu izstādes atklāšanai Variņu pamatskola saņēma vēl kādu dāvanu. Pagasta iedzīvotājs Ēriks Grīnbergs uzdāvināja Variņu pagasta pārvaldei divus dekoderus. Vienu no tiem pārvalde savukārt atvēlēja skolai, lai mācību procesu vajadzības gadījumā varētu papildināt ar informatīviem raidījumiem. Par otra dekodera likteni pagasta pārvalde vēl lemj.

Izglītība