Variņu skolotāji vasarā mācās

Variņu pamatskolas pedagoģe Ilze Miķelsone aizvadītās nedēļas nogalē devās uz Lielbritāniju. Tur Čeltenhemas pilsētā skolā "inlingua Cheltenham" viņa līdz 21. augustam studēs angļu valodu vasaras kursos.

 

I. Miķelsone jau janvārī pieteicās Akadēmisko programmu aģentūrā Eiropas Savienības programmā "Comenius" Skolu pedagoģiskā personāla profesionālai pilnveidei. No 108 kandidātiem stipendijas saņēma 70 skolotāji, kuri šovasar dodas uz ārzemēm mācīties.Angļu valodas prasmju nostiprināšana un apguve I. Miķelsonei ir nepieciešama darbā ar sākumskolas skolēniem, mācot viņiem šās svešvalodas pamatus.

 

Skolotāju kursos interesē arī pasniedzēju izmantotās mācību metodes, ko vēlāk varēs izmantot savā darbā, kā arī iespēja vairāk uzzināt par izglītību citviet Eiropā un nodibināt ciešākus kontaktus ar citu valstu kolēģiem."Sākumskolas skolēniem ir dabiska valodas uztvere. Viņi to apgūst bez sevišķām grūtībām, pat pieaugušajiem šķietami sarežģītas lietas. Tāpēc īpaša vērība ir jāveltī mūsdienu svešvalodu apguvei kvalificēta skolotāja vadībā tieši agrīnā vecumā," uzskata I. Miķelsone.

 

Skolotāja uzzinājusi, ka nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš "Comenius" un "Grundtvig" programmām profesionālai pilnveidei, vizītēm un apmaiņām, kā arī sagatavošanās braucieniem ir 15. septembris. Pedagogi var pretendēt uz stipendijām apmācībām kādā šo mūžizglītības programmu dalībvalstī 2010. gadā.

Izglītība