Vērtēs projektus par bērnudārziem

Ir noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātē "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros".

 

Pavisam Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA) ir saņemti un reģistrēti 27 projektu iesniegumi no 30 pašvaldībām, kas varēja iesniegt šādus projektus.

 

No Valkas rajona pašvaldībām projektus iesniegušas Smiltenes pilsētas dome un Valkas pilsētas dome. Smiltene pretendē uz finansējumu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" infrastruktūras attīstībai jeb bērnudārza koka ēkas rekonstrukcijai Mētras ielā.

 

 

Valkas pilsēta iesniegusi projektu par bērnudārza "Pasaciņa" infrastruktūras attīstību."Šobrīd VRAA uzsākta visu projektu iesniegumu vērtēšana, kuru plānots pabeigt trīs mēnešu laikā.

 

 

Ja projekti atbildīs administratīvajām prasībām un kvalitātes kritērijiem, tad šīs 27 pilsētas varēs īstenot iesniegtos projektus," informē VRAA Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļas vadītāja Līga Sondore.

Izglītība