Vidusskolas var pieteikties bezmaksas Eiropas Dienasgrāmatām

Vēl līdz piektdienai, 28. janvārim ikviena vidusskola (vai cita vidējās izglītības iestāde) Latvijā var pieteikties un saņemt bez maksas Eiropas Dienasgrāmatas 2011./2012. mācību gadam. Tās paredzētas visiem skolēniem, kas nākamgad mācīsies 11. klasē.

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" Komunikācijas daļas vadītāja Daina Grimze informē, ka dienasgrāmatās var pierakstīt uzdoto, papildus tam katras lapas apakšā atrast iedvesmojošus citātus, interesantus faktus un pārdomas rosinošus jautājumus.

Tā ir arī vērtīgs mācību līdzeklis par jauniešiem nozīmīgiem tematiem: karjeras iespējām, veselību un drošību, patērētāju tiesībām, vidi, Eiropas Savienību un daudziem citiem jautājumiem. Dienasgrāmata piedāvā jaunāko informāciju, atraktīvu grafisko noformējumu, interneta adreses (Latvijas un Eiropas) papildus informācijai un dažādu Eiropas valstu skolēnu viedokļus un citātus.

„Komplektā ar katrām 25 Eiropas Dienasgrāmatām tiek nodrošināta viena Skolotāja rokasgrāmata, kur var atrast ieteikumus aktivitātēm, kas palīdzētu skolēniem vieglāk izprast Dienasgrāmatas saturu: gan darba lapas, gan stundu plānus," atzīmē D. Grimze.

Dienasgrāmatas un rokasgrāmatas veido Generation Europe Foundation, bet skolniekiem un skolotājiem tās bezmaksas nodrošina Eiropas Komisija. Tās saņem vidusskolnieki 27 ES valstīs.

2010/2011. gada Eiropas Dienasgrāmatu izdevums tika izplatīts 3,25 eksemplāros 27 ES valstīs. Latvijā 26 200 eksemplārus saņēma 357 skolas. Šogad pieteikšanās sākās jau novembra beigās. Līdz šim 270 skolas kopā pasūtījušas jau 22 100 Dienasgrāmatu eksemplārus.

D. Grimze norāda, ka pieteikties Eiropas Dienasgrāmatām iespējams mājaslapā www.europadiary.eu, aizpildot anketu līdz 2011. gada 28. Janvārim. Skolām, kas saņēmušas Eiropas Dienasgrāmatas iepriekšējos gados ir speciāls kods ar ko piereģistrēties, lai tās saņemtu Dienasgrāmatas. Tās skolas, kas to dara pirmo reizi tiek aicinātas sazināties ar šī projekta koordinatoriem Latvijā - valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" - Ievu Grundšteini (67359067; [email protected]), lai saņemtu pieteikšanās kodu.

Izglītība