Vidusskolās – vērtēs stingrāk

Lai paaugstinātu vispārējās vidējās izglītības kvalitātes līmeni un vairotu skolēnu atbildību par saviem mācību rezultātiem, Ministru kabinets (MK) 30. jūnijā apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos grozījumus MK noteikumos par obligātajām prasībām skolēnu uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē.

 

Grozījumi paredz, ka vidusskolās 10. un 11. klasē jaunieši tiks pārcelti tikai ar sekmīgām atzīmēm (četras balles un vairāk). Kopumā atbalstu prasību palielināšanai dažādās sarunās pauduši gan IZM sociālie un sadarbības partneri, gan skolu direktori, skolotāji un skolēnu vecāki.

 

Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti pieļāva 10. un 11. klašu skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē ar divām nesekmīgām atzīmēm.

 

Statistikas dati liecina, ka aptuveni 13 procenti jauniešu, kuri uzsāk mācības 10. klasē, tomēr neiegūst vidējo izglītību. Daļa mācības kādā no vidusskolas klasēm pārtrauc, bet daļa 12. klasi pabeidz, iegūstot nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību, bet liecību.

 

 

Tāpēc IZM rosina paaugstināt vispārējās vidējās izglītības ieguves kvalitātes prasības, nepieļaujot situāciju, ka 10. un 11. klasē uz nākamo klasi tiek pārcelti ar nesekmīgām atzīmēm.

 

 

"Ja mācās vidusskolā, atzīmēm viennozīmīgi jābūt sekmīgām, un tikai tad var pārcelt skolēnu nākamajā klasē. Vidusskolas un ģimnāzijas tomēr ir tās izglītības iestādes, kurās jauniešus sagatavo tālākām studijām. Mūsu skola šādu praksi piekopj jau vairākus gadus," norāda Smiltenes Centra vidusskolas direktore Ilze Vergina.

 

Arī Smiltenes ģimnāzijas direktore Velga Mālkalne atklāj, ka šādu pieeju ģimnāzija praktizē jau ilgāku laiku.

 

"Mūsu nostāja ir tāda - vidējā izglītība nav obligāta, un skolēns mācās, jo viņš to vēlas. Ja viņš ir izvēlējies vidējās izglītības iestādi vai ģimnāziju, vai vidusskolu, tad tas ir apzināti, un viņam jābūt sekmīgam. Grūti pateikt, vai izmaiņas vairāk motivēs skolēnus. Iespējams, ka pirms iestāšanās viņi pārdomās - spēj mācīties vidusskolā, vai nē," uzskata V. Mālkalne.

 

 

Smiltenes ģimnāzijas audzēkne Lelde uzskata, ka tas, ka ģimnāzijā tiek piekopta šāda prakse, skolēniem dod lielu stimulu mācīties labāk. Viņas klasē gan nesekmīgo neesot, taču zinot dažus jauniešus, kuriem šogad nesekmīgo atzīmju dēļ mācības skolā nācās pamest.

Izglītība