Vidusskolēnu zinātniskajā konferencē aizstāv visdažādākās tēmas

No folkloras un svastikas uzreiz mūsdienu vismodernāko elektronisko tehnoloģiju vidē, no maizes rauga anabiozes līdz astroloģijas noslēpumiem - tik plašu tematisko amplitūdu komisijai vajadzēja aptvert un novērtēt rajona vidusskolēnu zinātniskajā konferencē, kas vakar notika Valkas ģimnāzijā.

 

Kad pirms darbu aizstāvēšanas neuzkrītoši no komisijas locekļiem centos uzzināt, kurš pētījums pēc izlasīšanas, viņuprāt, varētu kandidēt uz vislabākā statusu, komisijas locekle Valkas ģimnāzijas skolotāja Diana Magone skaidri nosaka: "Te uzvarētāju nav, jo visi ir ieguvēji un uzvarētāji."

 

 

Klausoties, kā Strenču vidusskolas, Valkas un Smiltenes ģimnāzijas un centra vidusskolas audzēkņi aizstāv savus zinātniskos darbus, skolotājas teiktajam var tikai piekrist. Iegūtās un nereti ļoti pamatīgās zināšanas kādā jomā viņiem vairs neviens neatņems.

 

 

Uzzināts nav mazums. Darbu sagatavošanas laikā ir izpētīta nepilngadīgo noziedzība rajonā, sadzīves elektronisko iekārtu lietderīgums un kaitīgums, ķīmisko vielu piedevas pārtikā, Mēness kalendāra nozīme jaunaudžu kopšanā, sporta dzīve Sedā, datora pieslēgvietas izmantošana citu elektrisko ierīču vadībai, orhideju atradnes Lejasciemā, mūzikas ritma izjūta sākumskolas bērnu vidū un daudz kas cits.

 

 

Iepriecināja, ka vairāki jaunieši ir pamatīgi izpētījuši savu dzimto pusi un vajadzības tajā. Piemēram, Valkas ģimnāzijas 11. klases skolnieks Juris Piško savu veikto pētījumu iznākumā secinājis, ka Ērģemes pagastā liela nozīme kultūras attīstībā ir Turnas tautas namam. Pēc viņa domām, nākotnē tas varētu kļūt par jauniešu kultūras centru.

 

 

Konference atklāja arī to, ka jauniešos joprojām ir dzīva interese par senlatviešu kultūru. To apliecināja Smiltenes ģimnāzijas 11. klases skolnieces Gintas Augules interesantais stāstījums par Pērkona tēlu latviešu mitoloģijā un folklorā.

 

Konferences koordinatore Valkas rajona Izglītība pārvaldes vadītājas vietniece Dzintra Auzāne stāsta, ka konferencē 29 zinātniskos darbus aizstāvējuši 33 skolēni. "Pētījumos veiktais darbs gan ir diezgan atšķirīgs - ir darbi, kuros minēti ļoti konkrēti argumenti, bet dažos autori apmierinājušies ar vispārinājumiem.

 

 

Es ļoti dažādi vērtēju iesniegtos darbus. Lielākoties mūsu vērtējums nobriest, darbus lasot, bet skolēnu uzstāšanās to vai nu apstiprina, vai liek mazliet mainīt viedokli. Lieta tā, ka daži audzēkņi labi prot uzrakstīt par saviem atklājumiem, bet mutiski tos īsti pārliecinoši nespēj pamatot. Jāprot gan abas lietas," atzīst Dz. Auzāne.

 

Par dzirdētajiem pētījumiem pašu jauniešu viedokļi dalās. Valkas ģimnāzijas 12. klases skolnieks Kaspars Upmalis atklāj, ka viņam paticis 11. klases skolnieces Kristīnes Meļķes darbs par jauniešu sociālajiem grupējumiem Valkā. "Es pats pētīju, kā Valkas iedzīvotāji izmanto internertu. Mani ļoti interesē jaunākās tehnoloģijas, ar to palīdzību var daudz panākt," saka K. Upmalis.

 

"Man ļoti patika Smiltenes ģimnāzistes stāstījums par Pērkonu kā latviešu dievību. Es pati kā ģimnāzijas avīzes redaktore rakstīju darbu par iecietību masu medijos. Ir gan tā - jo vairāk es šajā jomā iedziļinos, jo vairāk pārliecinos, ka tai nederu," smej Strenču vidusskolas 12. klases skolniece Alise Ziemule.

Izglītība