Vidzemē meklē jaunos finanšu ekspertus

Turpinot šogad aizsākto personīgo finanšu kustību Latvijā, Swedbank Privātpersonu finanšu institūts meklē jaunos finanšu ekspertus un aicina 45 Vidzemes skolas pieteikt 10.-12. klašu skolēnus Zinātniski pētniecisko darbu konferencei, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu sabiedrības izglītošanā par personīgajām finansēm un to plānošanas nozīmi ikdienā.

Šī gada pavasarī Swedbank Privātpersonu finanšu institūta rīkotajā konferencē „Personīgo finanšu attīstība - ekonomikas attīstības garants", Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers uzsvēra, ka prasmīga naudas plānošana un vadīšana ir būtiska ne tikai valstī, bet arī katrā ģimenē. „Krīze ir parādījusi, ka Latvijā finanšu prasme - prasme rīkoties ar savu naudu - nav bijusi attīstīta.

Šobrīd mēs esam izauguši tā, ka nauda mums patīk, bet finanšu prasmes, kā naudu pareizāk izmantot, mums nav. Ja mēs paskatāmies, cik bezatbildīgi lielākā daļa no mums ir rīkojusies ar savu naudu, tad nav nekāds brīnums, ka bezatbildīgi ar naudu ir rīkojusies arī mūsu valsts. Taču tas noved pie apburta loka - jo bezatbildīgāka valsts, jo bezatbildīgāki pilsoņi un otrādi. Šis apburtais loks ir jālauž," norādījis V.Zatlers.

Swedbank Privātpersonu finanšu institūts, ņemot vērā institūta ilggadējo pieredzi ārzemēs, jau ir aizsācis personīgo finanšu kustības virzību un attīstību arī Latvijā. „Lai sasniegtu izvirzīto mērķi - sabiedrības izpratni par to, cik svarīga ir prasme rīkoties ar savu naudu, īpaša nozīme ir mūsu jaunajai paaudzei.

Tieši šodienas skolēni veidos mūsu valsts nākotni rīt, tādēļ viņu redzējums par naudu ir ļoti nozīmīgs un viņu darbu izstrādes gaitā izdarītie secinājumi būs labs pamats turpmākajām diskusijām sabiedrībā," uzskata Ieva Use, Swedbank Privātpersonu finanšu institūta direktore.

Lai piedalītos konferencē, skolēnam kopā ar darba vadītāju jāizvēlas precīzs Zinātniski pētnieciskā darba nosaukums un jāizstrādā darbs, kas atbilstu vienai no Swedbank Privātpersonu finanšu institūta piedāvātajām darbu tēmām:

* Ieņēmumu un izdevumu attiecība sabalansētā ģimenes budžetā; * Inovatīvas ierosmes ģimenes budžeta plānošanai; * Ģimenes budžeta plānošanas palīgrīki; * Ienākumu līmeņa ietekme uz cilvēka attieksmi pret naudu; * Profesijas izvēles ietekme uz cilvēka ienākumiem.

Līdz šā gada 31. oktobrim skolas pārstāvim jāpiesaka skolas dalība konkursā un jānosūta saraksts ar skolēnu izvēlētajām darba tēmām un citu dalības noteikumos norādīto informāciju uz e-pasta adresi [email protected] vai pa pastu Swedbank Privātpersonu finanšu institūtam, Balasta dambī 1a, Rīgā, LV-1048.

Darbu izvirzīšana konferencei notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā katra skola noteiks piecus labākos darbus, kurus otrajā kārtā novērtēs neatkarīga ekspertu komisija. Labāko darbu autori tiks uzaicināti prezentēt savus darbus Jauno finanšu ekspertu konferencē Rīgā, 2011. gada 13. maijā. Piedalīties svinīgajā noslēguma pasākumā tiks aicināti arī visu iesūtīto darbu autori un to zinātniskie vadītāji. Labāko darbu autori iegūs titulu "Jaunais personīgo finanšu eksperts" un būs aicināti uz vienu dienu pievienoties Swedbank Privātpersonu finanšu institūta komandai!

Plašāka informācija par konferenci un dalībnieku pieteikšanu pieejama Swedbank Privātpersonu finanšu institūta mājas lapā www.manasfinanses.lv.

Swedbank Privātpersonu finanšu institūts ir no bankas neatkarīga organizācija, kas savu darbību uzsāka 2009. gada nogalē. Institūta mērķis ir attīstīt personīgo finanšu pārvaldības kustību Latvijā, kas palīdzētu iedzīvotājiem izprast nepieciešamību vadīt savas privātās finanses.

Izglītība