Vidzemes Augstskolas mācībspēki, tostarp mūsu novadnieks, ar pašvaldības atbalstu veiks nozīmīgus pētījumus 4

Vidzemes Augstskolā ir noslēdzies Valmieras pilsētas pašvaldības finansēto zinātnisko grantu konkurss. Konkursa divās kārtās tika noskaidroti pieci zinātnes projekti, kuri saņems pašvaldības finansējumu no kopumā piešķirtajiem Ls 15470.

Docenta, Dr.geogr. Andra Klepera projektam "Apmeklētāju plūsmu elektroniskie mērījumi vides un ekonomiskās ilgtspējības veicināšanai" piešķirts finansējums 1792,60 latu apmērā. Pētījumā tiks izmantota jauna metode - apmeklētāju automātiskā (elektroniskā) uzskaite, kas Latvijā pirmo reizi ieviesta 2009. gadā. Dati no vairākām tūristu piesaistēm jau ir autoru rīcībā, un nepieciešams veikt to kvalitatīvu apstrādi un interpretāciju. Kā projekta rezultāts taps rekomendācijas šādas sistēmas izveidei nozīmīgākajās tūristu piesaistēs pašvaldībās vai aizsargājamās dabas teritorijās.

Profesora Dr.art. Jāņa Kalnača projektam „Padomju atkārtotās okupācijas nodarītie zaudējumi Latvijas kultūras mantojumam. (Privātpersonu dzīvokļu un tajos atstātās iedzīves nelikumīga pārņemšana. Rīgas piemērs)" piešķirts finansējums 999,99 latu apmērā. „Šī tēma ir faktiski nepētīta no kultūras vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas viedokļa. 1944. gada rudenī PSRS atkārtoti okupējot Latvijas lielāko daļu, tika nodarīti būtiski zaudējumi Latvijas kultūrai īpaši Rīgā, pārņemot trimdā devušos rīdzinieku dzīvokļus," raksta profesors Kalnačs pētījuma anotācijā.

Lektors, Vestminsteres Universitātes doktorants Jānis Juzefovičs projektā „Sabiedriskie mediji bez sabiedrības: televīzijas ziņu patēriņš un sabiedrisko mediju konkurētspēja" ar pašvaldības atbalstu 2915,36 latu apmērā turpinās 2011.gadā uzsāktu pētījumu, kura ietvaros tika veikta TV ziņu raidījumu auditoriju izpēte Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot etniskajām un paaudžu plaisām sabiedriskās televīzijas ziņu raidījumu patēriņā. Valmieras pašvaldības finansējums tiks izmantots, lai īstenotu papildus televīzijas auditoriju anketēšanu, tādējādi paplašinot un aktualizējot pētījumu.

Asociētās profesores, Dr.hist. Vijas Daukštes, docentes Dr.phil. Beatas Paškevicas un docenta Dr.hist. Tāļa Pumpuriņa projekta „Vidzemes kultūras un izglītības telpa Latvijā 18. - 20. gs." mērķis ir vienota, zinātniski pamatota Vidzemes kultūrvēsturiskās identitātes stāsta izveidošana. Projekta pieteicēji raksta: „Vidzemi projekta rezultātā varēs pamatoti pozicionēt kā nacionālās izglītības un līdz ar to Latvijas valstiskuma šūpuli. Vidzemes un jo īpaši Valmieras nozīme šajā sakarā datējama ar hernhūtiešu kustības sākumu 18. gadsimta vidū, nacionālās (gan latviešu, gan igauņu) izglītības attīstības stūrakmens ir J. Cimzes izveidotais skolotāju seminārs 19. gadsimtā, šo procesu loģisks turpinājums ir Vidzemes Augstskolas izveide 20. gadsimta beigās." Projektam piešķirts pašvaldības atbalsts 4072,80 latu apmērā.

Docents, Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis projekta „Virtuālu celtņu vizualizācija reālajā telpā pilsētbūvniecības plānošanai" projekta pieteikumā raksta: „Mūsdienās jau ir virkne risinājumu, kas ļauj virtuālajā realitātē plānot pilsētas, taču joprojām ir vērojama barjera starp to, kā reāla celtne izskatās reālā telpā, tāpēc pamatuzdevums ir izveidot papildinātās realitātes risinājumu, kas ļautu pilsētu plānošanas uzdevumu veicējiem pārvietoties pa reālās pilsētas ielām un projicēt virtuālas trīsdimensiju ēkas, vienlaicīgi redzot gan reālo pilsētu, gan virtuālās ēkas." Šim projektam piešķirts Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsts 5689,25 latu apmērā.

Vidzemes Augstskolai ar Valmieras pilsēta pašvaldību jau vairākus gadus ir veiksmīga sadarbība zinātnes attīstībā un zinātnisku projektu realizēšanā, grantu konkurss tika organizēts otro gadu.

Komentāri 4

var jautajumu?

tie niecigie granti kadam tiesam palidzeja?

3000 uz deguna? ko ar tiem iesakt?

pirms 8 gadiem, 2012.07.24 13:27

......

Kad Daukštes madamas ''Vidzemes kultūras telpa'' būs gatava,lai ja ne nodrukā,tād vismaz kaut kur izliek publiski.Kas šo fifīgo kundzīti pazīst,zinās,ka būs par ko izsmieties un nobrīnīties.
Es tikai nevaru saprast,kā Kalnačs noteiks kur ''ļaunie krievi'' pie kultūras posta vainīgi un kur pašu bāleliņi podus gāzuši.

pirms 8 gadiem, 2012.07.25 09:49

Tā gan!

Pētām jau 20 gadus, bet kāds ir sausais IEGUVUMS??!
TĀDA VISPĀR NAV!, NE PIE MUMS, NE VISĀ LATVIJĀ.

pirms 8 gadiem, 2012.07.26 08:24

Izglītība