Vīru dziedāšanas tradīcijas neizsīks

Valkas rajona vokālās mūzikas konkursā "Balsis" piedalījās 15 ansambļi un divi solisti. Šoreiz šis Valkas rajona bērnu un jauniešu interešu centra rīkotais mācību iestāžu jauno dziedātāju konkurss izcēlās ar vairākām novitātēm.

Nozīmīgākā uzstāšanās -

novada skate - vēl priekšā

 

 

Konkursa uzdevums bija izvirzīt novada skatei labākos kolektīvus no katra rajona. Jau par tradīciju kļuvis, ka vokālo ansambļu konkursos uzvar strencēnieši. "Mācījāmies, piedalījāmies un diezgan veiksmīgi nodziedājām," lakoniski savu izcīnīto otro vietu komentē zēnu ansambļa vadītāja Inga Čukure. Viņa atzīst, ka puišiem vēl daudz jāstrādā, lai pienācīgi sagatavotos novada skatei 25. aprīlī. Kolektīvs darbojas ceturto gadu, un tā sastāvs nedaudz mainās, taču kodols paliek. Vienai dziesmai izdevās veiksmīgs pavadījums Alises Ziemules un Iļjas Tēraudkalna izpildījumā. Interesanti, ka vairāki ansambļa puiši ne tikai dzied, bet arī dejo tautiskās dejas.

 

 

Šogad piedalās arī smilteniešiŽūrija par labākajiem atzina Ineses Niklavičas vadīto Strenču vidusskolas vokālo ansambli "Fantāzija" un 5. - 6. klašu ansambli, zēnu ansambli (vadītāja I. Čukure), Veltas Ispravņikovas vadīto Smiltenes tehnikuma meiteņu ansambli, Palsmanes pamatskolas 5. - 9. klašu ansambli (Dace Purvlīce) un Smiltenes Centra vidusskolas 2. - 4. klašu zēnu vokālo ansambli (V. Iskravņikova). Visi šie ansambļi piedalīsies Vidzemes novada skatē, kura šogad notiks Valkas kultūras namā. "Patīkami, ka pēc tik daudz gadiem konkursā bija pārstāvēti kolektīvi no Smiltenes. Vēl jāakcentē, ka dziedāja tik daudz zēnu ansambļu. Tas ļauj domāt, ka vīru dziedāšanas tradīcijas neizsīks," komentē BJIC metodiķe Inese Lečmane. Viņa priecājas par Smiltenes tehnikuma meiteņu sniegumu un kolektīva tīkamo skanējumu.

 

 

Skatītāji klausās elpu aizturējušiArī Strenču vidusskolas 5. - 6. klašu ansamblis ir jauns kolektīvs, turklāt ar lielisku dziedājumu. Kad uzstājās šie pusaudži, visa zāle viņus klausījās elpu aizturējuši un pilnīgā klusumā bez jelkādas iečukstēšanās. "Tas bija izcils baudījums," atceras Vita Kalvāne. Žūrijā strādāja Inga Sīmane, Māra Leja, Nadežda Taņicina un Silvija Dorša.Nekad agrāk nav bijis tā, ka ansambļi dzied obligāto dziesmu. Šogad tā bija novitāte, un katrai grupai Valts Pūce bija uzrakstījis savu dziesmu. Tas ļāva salīdzināt dažādas izpildījuma nianses. Nekad nav bijis jādzied bez pavadījuma, kas skolas bērniem nebūt nav viegli izdarāms atvēlēto dziedāšanas stundu skaita ietvaros. I. Čukure atzina, ka šai dziedāšanas manierei bija īpaši jāsasparojas. Arī I. Niklaviča uzslavē savējus dziedātājus, taču uzskata, ka novada skatē būs ievērojami nozīmīgāka spēku pārbaude.

Izglītība