VRAA izmaksā pirmās kompensācijas novadu pašvaldībām par skolēnu pārvadāšanas izdevumiem

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) veica kompensāciju izmaksu 38 novadu pašvaldībām par to izdevumiem oktobrī, sedzot reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumus.

 

Pašvaldībām tika kompensēti izdevumi par skolēnu braukšanas izdevumiem oktobrī, kas saistīti ar nokļūšanu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

 

Līdz š.g. 19. novembrim VRAA saņēma 38 novadu pašvaldību pārskatus par faktiskajiem skolēnu pārvadāšanas izdevumiem oktobrī (no Zemgales reģiona - 10, Kurzemes reģiona - 5, Latgales reģiona - 9, Vidzemes reģiona - 9, Rīgas reģiona - 5).

Pirmais pārskata periods ilga no 10. līdz 30.oktobrim un pārskatos norādītais kopējais reorganizēto un likvidēto skolu skolēnu skaits ir 2627 skolēni. Kopējais pārvadāto skolēnu skaits oktobrī bija 1913 skolēni jeb 73 % no norādītā kopējā reorganizēto un likvidēto skolu skolēnu skaita.

VRAA aprēķinātā un izmaksātā kompensācijas summa 38 pašvaldībām par izdevumiem oktobrī ir 16 756,45 Ls. Vidēji faktiskie izdevumi pašvaldībai uz vienu skolēnu dienā bija no 0,39 līdz 2,59 Ls un skolēni ceļā vienā virzienā pavadīja laiku no 10 līdz 105 min.

 

Maksimālā summa, ko pašvaldība var saņemt par vienu skolēnu dienā, ir 1,20 Ls. Oktobra mēnesī 15 no 38 pašvaldībām faktiskie izdevumi uz vienu skolēnu bija lielāki par 1,20 Ls dienā. Pārsvarā pašvaldības skolēnu pārvadāšanai izmanto sabiedrisko transportu un pašvaldības autobusus.

 

Pašvaldībām, kuru teritorijā kopš š.g. 29.maija ir reorganizētas vai likvidētas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, pārskati par izdevumiem novembrī ir jāiesniedz VRAA līdz 12.decembrim.

 

Kompensāciju izmaksa ir būtisks Sociālās drošības stratēģijas ieviešanas pasākums, lai finansiāli stiprinātu pašvaldības. Savukārt Sociālā drošības tīkla stratēģija ir daļa no starptautiskās palīdzības programmas Latvijai, ko plāno sniegt Eiropas Komisija un Starptautiskais Valūtas fonds.

Izglītība