Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolai – 100 gadi.

Vakar Zvārtavas pamatskolas kolektīvs atzīmēja skolas pastāvēšanas 100 gadu jubileju. Skolas administrācija uz svinībām aicināja bijušos mācību iestādes absolventus un darbiniekus.

Pašlaik skolā, ieskaitot pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņus, mācās 67 skolēni un strādā 10 skolotāji. Kā pedagogi vērtē pamatskolas nozīmi apkārtējā sabiedrībā un kādu redz tās nākotni, par to sīkāk lasiet laikrakstā "Ziemeļlatvija".

Laikraksta arhīvu meklē šeit!

Izglītība