Zvārtavas pagastā piešķir naudu absolventiem

Zvārtavas pagasta padome katram pamatskolas absolventam, kurš dzīvo pagastā, izmaksājusi 35 latus, lai palīdzētu sagatavoties izglītības turpināšanai.

 

Padomes priekšsēdētājs Raitis Priede informē, ka šogad no pagasta pamatskolu beiguši 10 skolēni - astoņi mācījās Ozolu pamatskolā, un pa vienam Gaujienas vidusskolā un Valkas pamatskolā.

 

Pašvaldība 25 latus ir piešķīrusi arī katram nākamajam pirmklasniekam. Šī nauda ir iedota skolai, kas iegādāsies bērniem nepieciešamos mācību līdzekļus.

Izglītība